Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

KTNT Từ kết quả đạt được trong 9 tháng qua, toàn bộ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tập trung mọi nỗ lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2019.

tr5t.jpg
Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).  Ảnh: Trần Việt

Góp phần giảm nghèo bền vững

Đến ngày 30/9/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai đạt 210.201 tỷ đồng, tăng 15.780 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 17.288 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 14.618 tỷ đồng, tăng 2.809 tỷ đồng so với năm 2018; vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 27.200 tỷ đồng, tăng 2.144 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng chính sách tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh-sinh viên và hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở.

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,74% tổng dư nợ.

Trong 9 tháng qua, doanh số cho vay đạt 54.983 tỷ đồng, tăng 6.156 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 1,620 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 162.000 lao động, trong đó hơn 4.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12.000 học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 1 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng trên 12.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 3.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP…

Đáng chú ý là, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng 10.810 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2019 tăng 2.809 tỷ đồng so với cuối năm 2018, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 30/9/2019 đạt 14.618 tỷ đồng. Cùng với đó, các địa phương trong cả nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Về nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2019.

Đồng thời, chủ động tổ chức huy động vốn theo kế hoạch đã giao nhằm đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng; xây dựng kế hoạch huy động vốn để đáp ứng nhu cầu giải ngân khi được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2019.

Đặc biệt, tiếp tục phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức được phê duyệt.

Tập trung tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Về phát triển công nghệ thông tin trong thời đại kỷ nguyên số 4.0 nằm trong chiến lược phát triển của NHCSXH đến năm 2020, Tổng Giám đốc yêu cầu vừa kế thừa, vừa vận dụng tốt  tiến bộ của KHKT hiện đại để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động, tuy nhiên phải tuân thủ sự an toàn, đảm bảo nguồn vốn của Nhà nước.

 

Tổng dư nợ của NHCSXH đến ngày 30/9/2019 đạt 200.813 tỷ đồng, tăng 13.021 tỷ đồng (tăng 6,9%) so với cuối năm 2018 với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 175.308 tỷ đồng, tăng 10.166 tỷ đồng (tăng 6,2%) so với cuối năm 2018, hoàn thành 76,9% kế hoạch.

 

 

 

Nhật nam

Ý kiến của bạn