Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Ngân hàng Chính sách xã hội

KTNT Trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm, động viên Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ động viên các cán bộ, nhân viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Ảnh: VGP/Thành Chung


Theo Phó Thủ tướng, NHCSXH cần xây dựng một đề án huy động vốn cho giai đoạn tới để tạo nguồn cung cấp vốn; các thành viên Hội đồng quản trị quan tâm làm việc với các địa phương trong việc đẩy mạnh cung cấp vốn ủy thác để NHCSXH thực hiện cho vay, xem xét huy động cả các nguồn vốn hợp pháp khác.

“NHCSXH không thể chỉ dựa vào nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Chính phủ, ngân sách Nhà nước hay tỉ lệ 2% số dư tiền gửi của các ngân hàng thương mại mà phải tìm ra cách thức huy động vốn từ thị trường”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho NHCSXH.Đánh giá cao những nỗ lực của NHCSXH trong công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục ra yêu cầu đối với NHCSXH trong huy động vốn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội, của người nghèo, nhất là khi NHCSXH thực hiện thêm các nhiệm vụ cho vay mua nhà ở xã hội, tiếp tục phát triển tín dụng học sinh, sinh viên.

Đối với các chương trình cho vay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị NHCSXH đề xuất với Đảng, Nhà nước việc tập trung cơ chế cho các chính sách chủ lực với mức cho vay, cách thức cho vay hiệu quả nhất.

“Là ngân hàng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng lại nằm trong thể chế kinh tế thị trường thì các chính sách phải đón nhận được các lợi ích thị trường nhằm kích thích tính năng động của người nghèo để họ vươn lên thoát nghèo, thậm chí là vươn lên làm giàu. Trong các chính sách cho vay, có lĩnh vực cần vay thì định mức cho vay thấp trong có lĩnh vực không cần tập trung thì định mức cho vay lại cao. Do đó, NHCSXH đề xuất chính sách cần không chồng chéo, sát với cuộc sống, với mong mỏi của người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị NHCSXH xác định năm 2017 phải tập trung sâu vào thiết kế các chương trình cho vay gắn trực tiếp với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

P.V
 

KTNT

Ý kiến của bạn