Quảng Nam đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển công cộng

KTNT Ngày 2/6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển công cộng.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển công cộng trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các địa phương (gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành) chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền mọi người dân đi tắm biển tại các bãi tắm biển công cộng phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển công cộng.
Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển công cộng.

 

Cụ thể: Đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển; giữ khoảng cách ít nhất 2m với người khác; không tụ tập quá 30 người tại cùng một khu vực; không khạc, nhổ, xả rác, vứt khẩu trang bừa bãi, không đúng với quy định; không bán hàng rong trên bãi biển; cấm tụ tập ăn uống trên bãi biển.
 
Không tụ tập quá 30 người tại cùng một khu vực…
Không tụ tập quá 30 người tại cùng một khu vực…

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo Ban Quản lý bãi biển và UBND các xã, phường ven biển đảm bảo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại bãi tắm biển; thông tin, truyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu trên.
 
Mặt khác, tăng cường bố trí lực lượng cứu hộ ở các bãi biển; cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm mọi người đến những khu vực nguy hiểm trên biển (vùng nước xoáy, dòng chảy xa bờ, mực nước biển sâu…); thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, xử phạt nghiêm theo thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an ninh trật tự tại bãi biển.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn