Quảng Ninh, Hải Phòng: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

KTNT Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu cơ quan chức năng cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến khi có thông báo lại

Theo đó, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học, cộng đồng, UBND TP. Hải Phòng đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 29/1/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Cụ thể, chiều 28/1/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng đã có công văn xin ý kiến của UBND thành phố về việc cho học sinh nghỉ học trước tình trạng dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Theo công văn này, học sinh các cấp như mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm giảng dạy kỹ năng sống sẽ nghỉ học. Thời gian nghỉ học bắt đầu từ ngày 29/1/2021 cho đến khi có thông báo lại.

Học sinh Hải Phòng, Quảng Ninh bắt đàu nghỉ  học từ ngày 29/01/2021
Học sinh Hải Phòng, Quảng Ninh bắt đàu nghỉ học từ ngày 29/01/2021

 

Căn cứ vào đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19, UBND TP. Hải Phòng đã đồng ý cho phép học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 29/1/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Quảng Ninh, đêm ngày 27/1/2021, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo cuộc họp, đánh giá tất cả những nguy cơ lây nhiễm, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến Đại học nghỉ học tạm thời từ ngày 28/1/2021 đến hết tuần (sẽ có thông báo mới).

 

 

Tam Anh

Ý kiến của bạn