Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 40 của BBT TƯ Đảng: 162.694 tỷ đồng dành cho tín dụng chính sách

KTNT Theo NHCSXH, sau hai năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tổng nguồn vốn dành cho tín dụng chính sách đến nay đạt 162.694 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ đầu tư sản xuất, kinh doanh thoát nghèo bền vững.

Nhờ quán triệt Chỉ thị 40, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được tăng cường rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hội, đoàn thể các cấp đã chú trọng hơn đối với việc chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, phối hợp thực hiện đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách…

Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ và các bộ, ngành vẫn ưu tiên dành nguồn vốn để bổ sung cho tín dụng chính sách.

Kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng được tăng từ 6,5% lên mức 10% năm 2015 và 8% lên mức 10% năm 2016, kịp thời đáp ứng các nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bên cạnh đó, để tăng cường hoạt động tín dụng chính sách, Nhà nước cũng đã bổ sung thêm 4 chương trình tín dụng mới trong năm 2015. Đó là các chương trình: Hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ; Bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị định số 75/NĐ-CP của Chính phủ; Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (giai đoạn 2) theo Quyết định số 33/2015/QĐ- TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015). Đây sẽ là sự thay đổi rất căn bản trong việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để NHCSXH thực hiện cho vay ưu đãi.

Ngoài ra, NHCSXH cũng đã nhận được sự chia sẻ cộng đồng trách nhiệm từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) trong việc duy trì số dư tiền gửi 02% trên nguồn vốn huy động, góp phần tạo lập nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Tạo được sự đồng thuận và quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với tín dụng chính sách; cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp đã nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương. Đến nay, đã có 11.091/11.159 Chủ tịch UBND cấp xã trên toàn quốc (chiếm tỷ lệ 99,3%) tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện.

Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH về nguồn lực, trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn tính từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã tăng thêm được 2.677 tỷ đồng, riêng 11 tháng năm 2016 tăng 1.674 tỷ đồng. Những tỉnh, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều như: TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hà Nội, Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc...

Về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH, tổng nguồn vốn hoạt động đến nay đạt 162.694 tỷ đồng, tăng 16.234 tỷ đồng so với năm 2015; tổng dư nợ 155.340 tỷ đồng, tăng 12.811 tỷ đồng (+9%) so với năm 2015.

Tuy nhiên, cho đến nay, một số địa phương còn triển khai thực hiện chỉ thị chậm, chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, chưa có các biện pháp cụ thể và tích cực để cải thiện chất lượng tín dụng. Có địa phương đang chờ cơ chế, chính sách, kế hoạch cụ thể theo chỉ đạo tại Chỉ thị.

Thời gian tới, NHCSXH tiếp tục chỉ đạo hệ thống triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW theo kế hoạch đã đề ra và tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ban ngành trong việc triển khai thực hiện tốt chỉ thị.

NHCSXH cũng đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội về nguồn vốn, kiện toàn Ban đại diện HĐQT và nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể địa phương, cơ sở trong việc thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

P.V

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn