Thanh Liêm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

KTNT Sáng 5/1, UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho lãnh đạo huyện Thanh Liêm.

Trong giai đoạn 2011 - 2016, Thanh Liêm đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 14/14 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã đề ra; một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,55%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2016 đạt 33,5 triệu đồng, vượt 15% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 26,6%/năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu bình quân tăng 15,63%/năm. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến hết năm 2016, toàn huyện có 09 xã đạt nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện, tỉ lệ hộ dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,92%.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Liêm đã tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung thực hiện các đề án, mô hình phát triển cây trồng hàng hóa, đề án cánh đồng mẫu, đề án gieo thẳng. Đến nay, toàn huyện đã triển khai 930 mô hình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học, 498 mô hình trồng nấm và 31 trang trại chăn nuôi. Công tác giải phóng mặt bằng và quản lý tài nguyên môi trường cũng được huyện quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển.

Trong 05 năm, huyện xây dựng được 27 nhà văn hóa thôn, 06 nhà văn hóa xã, 156/167 làng đạt danh hiệu văn hóa. Công tác giáo dục, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác an sinh xã hội ngày càng được chú trọng. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng được triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó phát huy quyền làm chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Liêm ngày càng giàu đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 - 2016.

Ông Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, UBND huyện đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018. Theo đó, năm 2018, huyện tiếp tục thực hiện phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời; phát hiện và nêu gương các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã đạt được trong 05 năm qua. Ông Huy đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc hơn nữa Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị  về “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng  thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng; triển khai cụ thể hóa tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Nam, Nghị quyết HĐND huyện Thanh Liêm đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, nội dung của các phong trào thi đua cần hướng vào tổ chức thực hiện thắng lợi của các chương trình, đề án đã nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hoàn thành thắng lợi chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Hà Nam

 

KTNT

Ý kiến của bạn