Tích cực huy động vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo

KTNT Đó là chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)  Dương Quyết Thắng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Điểm sáng trong thực hiện chính sách giảm nghèo

Sáu tháng đầu năm 2016, bám sát các nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; tích cực, chủ động tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW.

Đến ngày 30/6/2016, tổng nguồn vốn đạt trên 156,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2 nghìn tỷ đồng (+7%) so với cuối năm 2015; tổng dư nợ đạt hơn 149,6 nghìn tỷ đồng, tăng trên 7 nghìn tỷ đồng (+5%), với trên 6.798 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 134.718 tỷ đồng, tăng 6.602 tỷ đồng (+5,2%), hoàn thành 65% kế hoạch năm.

Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm còn 0,76% tổng dư nợ.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 27.972 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 1.144 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; hỗ trợ tạo việc làm cho gần 73 nghìn lao động, trong đó, có gần 1 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 18 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập lần đầu trong năm; xây dựng trên 710 nghìn công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh ở nông thôn, trên 2 nghìn căn nhà phòng, tránh lũ, lụt cho các hộ gia đình nghèo miền Trung.

Cùng với việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ những tháng đầu năm 2016, NHCSXH đã chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; công khai minh bạch các lĩnh vực liên quan đến tài chính, tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản..., nhờ đó đã ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót, tồn tại. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quy hoạch, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ kế cận trong tương lai; chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành chỉnh bổ sung, sửa đổi cơ chế về tài chính, tín dụng. Công tác đối ngoại, truyền thông về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác thi đua, đơn giản hóa thủ tục hành chính, an sinh xã hội... cũng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt.

Đáng chú ý, trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Thân 2016, NHCSXH vinh dự được đón Phó thủ tướng (nay là Thủ tướng) Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và trong tháng 6 vừa qua được đón Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến làm việc. Hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ  ghi nhận, biểu dương, đánh giá NHCSXH thực sự là điểm sáng trong thực hiện chính sách giảm nghèo và các chính sách xã hội khác, đóng góp không chỉ về mặt kinh tế - xã hội mà còn ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, tạo niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. NHCSXH đã huy động tốt các nguồn lực, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người vay, nâng cao chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách xã hội và giảm tín dụng đen ở các địa phương.

Tập trung huy động vốn

Để hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, HĐQT NHCSXH đã quyết nghị, trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu toàn hệ thống tập trung huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng và bảo đảm thanh toán của toàn hệ thống, chú trọng huy động từ nguồn lực địa phương, tăng huy động tiết kiệm trong dân nhằm bổ sung nguồn vốn ổn định cho vay trên địa bàn. Tập trung tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

Tăng cường công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, duy trì hoạt động giao dịch xã, nâng cao hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tập trung đối chiếu, phân tích nợ vay. Chú trọng công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện, theo chuyên đề. Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán hoạt động NHCSXH. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các chương trình tín dụng mới khi có hiệu lực thi hành. Tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ trong hệ thống và tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác. Thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt là đối với những chính sách mới ban hành. Quan tâm, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.           

P.V

 

KTNT

Ý kiến của bạn