Tín dụng CS góp sức trong xây dựng nông thôn mới ở Hưng Yên

KTNT “Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, với sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thúc đẩy công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. 

Đây là nền tảng quan trọng để Hưng Yên từng bước hoàn thiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”.

 

tr5.JPG

Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được biểu dương, khen thưởng.

 

Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Kênh dẫn vốn tới người nghèo

Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ nhằm hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, từ đó nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện bình đẳng giới tốt hơn.

Sau khi có Chỉ thị số 40, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, Hội Phụ nữ đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp, từ huyện, thị xã, thành phố đến cơ sở trong toàn tỉnh hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; cơ sở rà soát, đánh giá, lập danh sách phụ nữ thuộc hộ nghèo; tổ chức đăng ký thoát nghèo tại các Chi hội để tập trung tư vấn các nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ phù hợp theo nhu cầu và năng lực các hộ. Tính đến hết ngày 30/6/2019, dư nợ tín dụng của Hội đạt hơn 1.396 tỷ đồng, cho 40.609 hội viên vay, tăng 57% so với năm 2014; 100% thành viên vay vốn tham gia tiết kiệm với số tiền là gần 59 tỷ đồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên Quách Thị Hương chia sẻ tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, giúp hội viên phụ nữ sử dụng vốn vay  hiệu quả, đúng mục đích, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các công ty, doanh nghiệp tổ chức trên trên 2.000 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, bảo quản nông sản sau thu hoạch..., trên 145 nghìn hội viên tham dự.

122 mô hình ứng dụng chuyển giao KHKT đã được xây dựng như: lúa chất lượng cao;  bí xanh, bí đỏ, dưa xuất khẩu;  đậu tương; chăn nuôi gà an toàn sinh học, gà siêu trứng;  trồng khoai tây;  trồng rau an toàn theo hướng sinh học... Cùng với sự sát sao trong việc quản lý sử dụng vốn, từ năm 2014 đến nay, đã có 5.283 phụ nữ vay vốn thoát nghèo, 99,6% số hộ sử dụng vốn vay hiệu quả.

Trăn trở với bài toán cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng trong huyện nên khi có Chỉ thị số 40, Đảng bộ, chính quyền thị xã Mỹ Hào xác định đây là biện pháp dẫn vốn tới người nghèo còn gặp khó khăn trong sản xuất, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Vương Văn Đức cho biết.

Từ năm 2016, UBND thị xã Mỹ Hào đã quyết định hằng năm dành tối thiểu 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách thị xã để chuyển sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và đẩy mạnh nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay qua NHCSXH...

Tính đến ngày 30/6/2019, NHCSXH thị xã Mỹ Hào đã và đang triển khai thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ đạt gần 263 tỷ đồng,  tăng 50% so với 31/12/2014, trong đó nguồn vốn từ ngân sách địa phương đạt 7,3 tỷ đồng, chiếm 2,8% tổng nguồn vốn.

Từ năm 2014 đến 30/6/2019, doanh số cho vay toàn thị xã đạt 352 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp 8.385 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc làm cho 825 lao động; góp phần xây dựng 5.347 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 321 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở; 507 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Những yếu tố nền tảng này góp phần đưa Mỹ Hào đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và nâng cấp thành thị xã Mỹ Hào cùng đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba.

Khi sức mạnh được hội tụ

Xuyên suốt từ quan điểm đến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Hưng Yên coi việc triển khai tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nên đã tạo bước chuyển mới trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội giờ không chỉ đặt trên vai Chính phủ mà đã có sự chủ động gánh vác của tỉnh, huyện, đặc biệt là các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn ủy thác địa phương tăng gần 42 tỷ đồng (tăng 150%), nâng tổng nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương, vốn của các tổ chức hội, đoàn thể đến ngày 30/6/2019 đạt 69 tỷ đồng. Chính quyền các cấp, các ngành đã quan tâm hỗ trợ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Sau 05 năm triển khai Chỉ thị số 40, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội, đã thúc đẩy quy mô các chương trình tín dụng chính sách với chất lượng và hiệu quả hoạt động được đảm bảo. Tổng doanh số cho vay đạt 4.043 tỷ đồng, với 185.066 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn vay tín dụng chính sách đã góp phần khôi phục một số làng nghề truyền thống; nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, mô hình thoát nghèo bền vững được nhân rộng.

Tín dụng chính sách cũng giúp cho hơn 41 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết hơn 10 nghìn lao động có việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và 220 lao động được vay vốn đi lao động nước ngoài để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; 834 hộ nghèo và 197 hộ có thu nhập thấp được xây dựng nhà ở kiên cố; gần 36 nghìn HSSV con em gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng được gần 160 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường... Từ đó  góp phần cải thiện môi trường xanh, sạch, bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng dân cư và giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2,55%.

Mục tiêu giảm nghèo bền vững

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hưng Yên giảm còn 2,55%, tương ứng với 9.953 hộ, tuy nhiên, số hộ nghèo phát sinh tương đối lớn so với tổng số hộ thoát nghèo, nguy cơ tái nghèo còn cao nên nhu cầu về vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và thoát nghèo bền vững ngày càng tăng.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên trong thời gian qua đã thu hút hầu hết lực lượng lao động trẻ (độ tuổi từ 18 - dưới 30). Tuy nhiên, đa số họ chưa qua đào tạo hoặc có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp nên sau một thời gian làm việc, khi độ tuổi đã cao, không thích ứng với điều kiện làm việc sẽ tự động nghỉ việc và rơi vào tình trạng không có việc làm. Đây là trở ngại lớn. Do đó, cần nguồn vốn rất lớn để hỗ trợ việc làm cho lao động trình độ thấp, lao động ở nông thôn, thông qua hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Chính vì vậy, cùng quyết tâm tiếp tục tổ chức hiệu quả sâu rộng Chỉ thị số 40, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố bố trí một phần ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đảm bảo theo hướng năm sau cao hơn năm trước.

Ông Phóng cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh phối hợp với NHCSXH và các địa phương bố trí, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo và tạo việc làm.

 

Đánh giá Hưng Yên là tỉnh có chất lượng tín dụng tốt nhất trên toàn quốc, Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đã ghi nhận những ý kiến đóng của các đại biểu và lãnh đạo tỉnh về việc nâng cao công tác phối hợp với các đơn vị trong tỉnh để gia tăng hiệu quả tín dụng chính sách trong cuộc sống.

“NHCSXH sẽ xem xét cân đối nguồn vốn hàng năm cho tỉnh phù hợp để đảm bảo không có người nghèo, đối tượng chính sách đủ điều kiện vay vốn không tiếp cận được”, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

 

 

 

 

Nhật Nam

Ý kiến của bạn