Trên 35 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng vay ưu đãi đã giải ngân tại Quảng Ngãi

KTNT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời tổ chức giải ngân cho vay trên 35 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/3/2022 của Chính phủ.

Ngày 29/4, ông Trần Duy Cường, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
 
Theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ giao cho Ngân hàng CSXH triển khai cho vay thông qua 03 chương trình tín dụng: Cho vay duy trì, hỗ trợ việc làm, mở rộng việc làm, cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh sinh viên mua thiết bị máy tính phục vụ học tập trực tuyến. 
 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tích cực, tập trung nguồn lực, tổ chức giải ngân cho vay thông qua các chương tín dụng.
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tích cực, tập trung nguồn lực, tổ chức giải ngân cho vay thông qua các chương tín dụng.

 

Ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức Hội đoàn thể, nhận ủy thác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến các tầng lớp trong nhân nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, tổ chức bình xét, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn kịp thời theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện người dân thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định sớm ổn định, vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 
Kết quả, trong 2 ngày (28-29/4/2022), Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tổ chức giải ngân trên 35 tỷ đồng (trong đó, cho vay duy trì việc làm, mở rộng việc làm gần 30 tỷ đồng, cho vay 05 học sinh - sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến), đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nghìn đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ổn định đời sống, khôi phục, tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tránh tái nghèo trở lại.
 
Ông Trần Duy Cường, Giám đốc Chi nhánh NH CSXH tỉnh cho biết, chính sách cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP là một trong những chính sách đúng đắn, thiết thực, phù hợp với thực tế, là giải pháp quan trọng trong việc khôi phục phát triển kinh tế sau khi bị tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời, giúp người dân, nhất là người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh có điều kiện về nguồn vốn để ổn định cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục khôi phục, tái đầu tư SXKD do bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trong thời gian qua.
 
Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiểu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, phấn đấu giải ngân cho vay hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch nguồn vốn tín dụng ưu đãi được Trung ương phân giao trong tháng 5/2022; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, sử dụng vốn của hộ vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh phát sinh tiêu cực, lợi dụng chính sách.
 
Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực, tập trung nguồn lực, kịp thời tổ chức giải ngân cho vay thông qua các chương tín dụng các chương trình tín dụng với số tiền trên 300 tỷ đồng, với trên 10 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, đã góp phần quan trọng trong việc khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn