Triển khai nhiều giải pháp chủ động, NHCSXH p­hấn đấu tăng trưởng dư nợ 8%

KTNT Đó là một trong những mục tiêu Ngân hàng Chính  sách xã hội (NHCSXH) đặt ra cho năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban đại diện HĐQT, toàn hệ thống NHCSXH đã quyết liệt tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực; tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020.

Đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt trên 147.000 tỷ đồng, tăng gần 10.400 tỷ đồng (+7,6%) so với năm 2014; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 142.000 tỷ đồng, tăng trên 13.000 tỷ đồng (+10,1%) so với năm 2014, với gần 6,9 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, hoàn thành 99,4% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Doanh số cho vay đạt xấp xỉ 49.200 tỷ đồng, bằng 124% so với doanh số cho vay năm 2014, tạo điều kiện cho trên 2,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; góp phần giúp trên 400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 173.000 lao động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, trên 2.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 103.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn (lần đầu) học tập trong năm; xây dựng trên 1.349.000 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; trên 5.300 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung và gần 2.500 căn nhà vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long…

Trong năm, NHCSXH đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Nợ quá hạn, nợ khoanh giảm còn 0,78%.

Về định hướng hoạt động năm 2016, căn cứ kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, NHCSXH đặt ra các giải pháp đồng bộ; tích cực huy động, khai thác các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 8% so với năm 2015 (tương đương khoảng 10.250 tỷ đồng). Trong đó, ưu tiên cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng biên giới và hải đảo…

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016, ông Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc nhấn mạnh, năm 2015, NHCSXH đã đạt được những kết quả toàn diện trên mọi mặt hoạt động. Toàn hệ thống đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bám sát chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 nói riêng và giai đoạn 2011 - 2015 nói chung. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian qua đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bước sang năm 2016, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, Tổng giám đốc NHCSXH yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình tín dụng mới và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác đối chiếu, phân tích nợ; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; xây dựng hệ thống kiểm tra độc lập nhằm tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT cấp huyện và kiểm tra nội bộ; quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ và đào tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng và tích cực thực hiện hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

Tổng giám đốc NHCSXH tin tưởng, những kết quả đạt được trong suốt 13 năm qua đã xây dựng được nền tảng vững chắc, tạo khí thế mới, động lực mới giúp NHCSXH tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phương Bùi

 

KTNT

Ý kiến của bạn