UBND Thái Nguyên kêu gọi chung tay giảm nghèo

KTNT UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trích một phần ngân sách và nguồn vốn chuyển sang NHCSXH để ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương.

Từ nguồn vốn vay 38 triệu đồng của NHCSXH, gia đình bà Nguyễn Thị In, xóm Búc 2, xã Đồng Thịnh (Định Hóa) đã đầu tư trồng rừng, nuôi trâu và dê sinh sản.

Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, nhưng những năm qua, ngân sách tỉnh và huyện đã trích chuyển sang NHCSXH để tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm tại tỉnh Thái Nguyên đạt trên 40 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 27,6 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 8,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (huyện Đại Từ) 4 tỷ đồng.

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, nhu cầu vốn tín dụng chính sách sẽ tăng cao. Đồng thời, để thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo HĐND cùng cấp hàng năm trích một phần ngân sách địa phương (từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng) chuyển sang NHCSXH cấp huyện để bổ sung tăng thêm nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp, động viên các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng và sản xuất kinh doanh, dành một phần nguồn vốn của doanh nghiệp chuyển và ủy thác sang NHCSXH cùng cấp để cho vay hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất nhằm tạo điều kiện cho các hộ ổn định đời sống.                  

Những năm qua, vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH đã giúp các hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tất cả 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố đều được UBND các địa phương ủy thác vốn cho vay, trong đó điển hình như Hà Nội 1.306 tỷ đồng, TP.Hồ Chí Minh 438 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 243 tỷ đồng, Khánh Hòa 180 tỷ đồng, Đắk Lắk 135 tỷ đồng…

P.V

 

KTNT

Ý kiến của bạn