Văn phòng Đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh thay đổi địa chỉ

KTNT Từ ngày 15/3/2015, Báo Kinh tế nông thôn chuyển Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh về địa chỉ mới: số 136 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, từ ngày 15/3/2015, Ban biên tập quyết định chuyển Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh từ 142 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh về địa chỉ mới:  số 136 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.

Kính đề nghị quý cơ quan, các cấp chính quyền, doanh nghiệp, đơn vị, bạn đọc… liên hệ với Văn phòng Đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh theo địa chỉ mới trên và tiếp tục ủng hộ, hợp tác để văn phòng ngày một phát triển.

Kinh tế nông thôn

 

KTNT

Ý kiến của bạn