Bắc Giang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

KTNT Ngày 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lợn mắc bệnh; triển khai lấy mẫu giám sát và phát hiện dịch bệnh theo Kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương. Phối hợp với các huyện, thành phố hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn kịp thời việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lợn mắc bệnh.

 

  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

 

Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Phối hợp cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.

Phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Kế hoạch số 3589/KHUBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về Phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 09/02/2022 về phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chủ động phòng dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn, đặc biệt là vắc xin dịch tả lợn cổ điển, lở mồm long móng, tai xanh. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn