Bắc Giang triển khai kế hoạch sản xuất gắn với tiêu thụ vải thiều năm 2022

KTNT Theo kế hoạch sản xuất gắn với xuất khẩu vải thiều năm 2022 mà Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang vừa ban hành thì tổng diện tích toàn tỉnh đạt khoảng 28.300 ha, sản lượng ước đạt 160 nghìn tấn.

Theo đó, diện tích vải sớm 6.750 ha, sản lượng ước đạt 50 nghìn tấn; vải chính vụ 21.250 ha, sản lượng ước đạt 110 nghìn tấn. Diện tích sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là 15.400 ha, sản lượng khoảng 113 nghìn tấn. Vải sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tiếp tục duy trì diện tích 82 ha đã được cấp và thực hiện cấp mới 20 ha nâng tổng số lên 102 ha, sản lượng 1.000 tấn.

Năm 2022, Bắc Giang sẽ xây dựng 02 mô hình vải sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ quy mô 20 ha, trong đó huyện Tân Yên 10 ha, huyện Lục Ngạn 10 ha. Đồng thời, thực hiện số hóa 43 vùng sản xuất vải tập trung với diện tích 430 ha tại các huyện: Lục Ngạn, Tân Yên, Lục Nam.

 

 Vụ vải thiều năm 2022, diện tích toàn tỉnh đạt khoảng 28.300 ha, sản lượng ước đạt 160 nghìn tấn.

 

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và PTNT c sẽ triển khai xây dựng mô hình phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh, quy mô diện tích 200 ha bằng công nghệ máy bay không người lái. Hỗ trợ xây dựng 03 nhà sơ chế, kho bảo quản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Đối với thị trường xuất khẩu vải thiều, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang xây dựng kế hoạch hướng tới 3 thị trường chính. Trong đó, thị trường Trung Quốc sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất đối với 149 mã số vùng trồng đã được Trung Quốc chấp thuận với diện tích 15.867 ha, sản lượng khoảng 95 nghìn tấn tại các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên; duy trì 300 cơ sở đóng gói phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu.

Đối với thị trường Mỹ, Úc, EU duy trì sản xuất 18 mã số vùng trồng diện tích 218 ha, sản lượng 1.600 tấn. Đối với thị trường Nhật Bản và thị trường khác tiếp tục chỉ đạo 30 mã số vùng trồng, diện tích 219,45 ha; trong đó, vùng vải sớm của huyện Tân Yên 15 ha, vải thiều chính vụ của huyện Lục Ngạn 194,45 ha, vùng vải huyện Lục Nam 10 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã rà soát cấp mới 05 mã số vùng trồng với diện tích 50 ha; nâng tổng số mã số vùng trồng năm 2022 lên 35 mã vùng trồng, diện tích 269,45 ha, sản lượng khoảng 2.000 tấn để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và thị trường khác có yêu cầu về mã số vùng trồng. Duy trì 01 cơ sở xông hơi khử trùng, đóng gói tại Bắc Giang, liên kết với 03 cơ sở xông hơi khử trùng ngoài tỉnh đảm bảo phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị UBND các huyện chủ trì, phối hợp với xây dựng tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch sản xuất vải năm 2022. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn người trồng vải áp dụng khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến đảm bảo theo yêu cầu của từng thị trường. Triển khai mở rộng diện tích trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... nhằm đảm bảo an toàn đủ điều kiện phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo dư lượng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất vải thiều, đặc biệt các vùng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU... Tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát quản lý các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; công tác xông hơi khử trùng, bao bì tem nhãn trên địa bàn đảm bảo điều kiện phục vụ xuất khẩu.

Đồng thời, chủ trì hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc nông dân tham gia ký kết hợp đồng với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và tiêu thụ vải thiều, đảm bảo doanh nghiệp có đủ sản phẩm chất lượng phục vụ xuất khẩu; hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và kinh doanh vải thiều trên địa bàn.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn