Bổ sung ngân sách đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm

KTNT Quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế, hàng năm ngân sách nhà nước bổ sung vốn cho Quỹ rất thấp.

Do đó, các đại biểu đã kiến nghị cần bổ sung ngân sách cho Quỹ để chương trình trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Thông tin này vừa được đưa ra bàn luận tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016 – 2018, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức sáng nay (11/10), tại Hà Nội.

Tạo điều kiện vay vốn việc làm

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Ban Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác (NHCSXH) cũng cho biết, đầu năm 2003, NHCSXH sau khi thành lập và khai trương hoạt động được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý, cho vay và thu hồi vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm thay chức năng giải ngân của Kho bạc Nhà nước. NHCSXH đã kế thừa và phát huy kinh nghiệm quản lý Quỹ, cùng với sự sáng tạo, cố gắng nỗ lực của cán bộ, nhân viên toàn hệ thống NHCSXH, hoạt động cho vay giải quyết việc làm luôn được duy trì thường xuyên, chất lượng, hiệu quả cho vay không ngừng tăng lên, Quỹ được bảo toàn. 

5.jpg
Ông Đào Anh Tuấn, Giám đốc Ban Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác (NHCSXH) phát biểu tại Hội Nghị. (Ảnh: Thanh Tâm)

Đặc biệt, trong ba năm (2016 - 2018), hoạt động cho vay giải quyết việc làm và cho vay xuất khẩu lao động ngày càng hiệu quả hơn, chất lượng tín dụng tốt hơn. 

Giai đoạn 2016 đến ngày 30/9/2018, doanh số cho vay giải quyết việc làm đạt 15.477 tỷ đồng, doanh số cho vay xuất khẩu lao động đạt 746 tỷ đồng, qua đó giúp cho trên 535 nghìn lao động được tạo việc làm, trên 11 nghìn lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động.

Trong thời gian qua, NHCSXH đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện cho vay tạo việc làm và cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ Quỹ quốc gia về việc làm, tổ chức tốt việc thu hồi nợ, thu lãi tại NHCSXH nơi cho vay và tại các Điểm giao dịch tại xã theo định kỳ hàng tháng đối với tất cả các đối tượng vay vốn. Nhờ đó, nguồn vốn được thu hồi để cho các đối tượng vay vốn tiếp theo và nợ quá hạn không ngừng giảm thấp qua các năm.

NHCSXH các cấp đã phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tại địa phương trong suốt quá trình quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội mặc dù không phê duyệt cho vay các dự án vay vốn nhưng đều phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương để tham gia giám sát, kiểm tra các cơ quan thực hiện chương trình và hoạt động cho vay của NHCSXH.

4.jpg
Hộ vay vốn đầu tư cải tạo, chuyển đổi ruộng lúa năng suất kém sang trồng nho cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Trần Việt)

 

Mặt khác, để tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, khắc phục khó khăn, tiếp tục có vốn để sản xuất, NHCSXH đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, đảm bảo việc xử lý nợ bị rủi ro chính xác, kịp thời, đồng thời bổ sung nguồn vốn tạo điều kiện để người vay tiếp tục đầu tư khôi phục sản xuất.

Chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tào Bằng Huy, Phó cục trưởng Cục Việc làm cho hay, từ năm 2016 đến nay, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung vốn cho Quỹ, nguồn vốn của Quỹ chỉ được bổ sung một phần từ tiền lãi cho vay (10% tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm hàng năm) nên mới đáp ứng được 30-35% nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Mặc dù đã được quy định trong Nghị định số 61/2015/NĐ-CP nhưng đến nay ngân sách Trung ương vẫn chưa bổ sung nguồn vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng (đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân người có công với cách mạng).

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cũng khẳng định, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ việc làm cho người lao động, từ năm 1992, Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm (nay là Quỹ quốc gia về việc làm) được thành lập theo Nghị quyết số 120/HĐBT để cho vay tín dụng ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, hộ gia đình. Từ năm 2016 đến nay, Quỹ quốc gia về việc làm được thực hiện theo quy định Luật Việc làm, Nghị định số 61/2015. Đến nay, nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đạt trên 4.497 tỷ đồng, giai đoạn 2016 đến 6/2018, doanh số cho vay hằng năm khoảng 2.500-3.000 tỷ đồng, hỗ trợ việc làm cho 303.614 lao động.

2.jpg
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đề xuất các cơ chế, chính sách để tăng cường nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

"Trong giai đoạn tới, thị trường lao động ngày càng sôi động hơn, phát triển hơn, nhu cầu việc làm chất lượng hơn, bền vững hơn, khởi nghiệp của người lao động, nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, của lao động thanh niên, lao động nông thôn ... đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức với việc nâng cao hiệu quả và bảo đảm chất lượng tín dụng hỗ trợ của Nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội", ông Doãn Mậu Diệp nói.

Chính vì vậy, qua Hội nghị này, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp mong muốn các đại biểu đánh giá kết quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, tập trung phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chính sách vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm cho người lao động, nhất là lao động ở vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên cho vay các cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm, đặc biệt là việc làm phi nông nghiệp; ưu tiên các đối tượng là người khuyết tật, lao động người dân tộc thiểu số, lao động thanh niên, lao động bị thu hồi đất và phụ nữ nông thôn. Theo đó. có sựp phân tích, đánh giá, biểu dương và nhân rộng một số mô hình dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm hiệu quả từ Quỹ quốc gia về việc làm để công tác cho vay vốn giải quyết việc làm hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng Giám đốc NHCSXH cũng cho rằng, để chương trình trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, NHCSXH đề nghị Chính phủ hàng năm tăng cấp bổ sung ngân sách nhà nước, bổ sung nhiều nguồn lực của xã hội (trong nước và ngoài nước) cho Quỹ quốc gia về việc làm, do nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm vì nhu cầu vay vốn tạo việc làm hiện nay rất lớn.

“Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xem xét, điều chính lãi suất vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm lên bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xem xét, quy định: Doanh nghiệp tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải mở tài khoản tại NHCSXH để người lao động nộp tiền tuyển dụng trả cho doanh nghiệp vào tài khoản mở tại NHCSXH; biện pháp mạnh để xử lý đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với với người lao động đi làm việc ở nước ngoài”, ông Lý nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm, chỉ đạo thu hồi nợ để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay; lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư ... với hoạt động cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm… 

Tính đến ngày 30/9/2018, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 7.631 tỷ đồng so với năm 2015 (trong đó: nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm là 4.497 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với năm 2015 từ số tiền lãi thu được bổ sung cho Quỹ; nguồn vốn của địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm là 6.285 tỷ đồng, tăng 3.789 tỷ đồng so với năm 2015, nguồn vốn do NHCSXH huy động để cho vay giải quyết việc làm là 3.778 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 14.451 tỷ đồng, với gần 476 nghìn khách hàng còn dư nợ, dư nợ cho vay xuất khẩu lao động đạt 722 tỷ đồng, với trên 15 nghìn hộ vay còn dư nợ. 

 

Thanh Tâm

Ý kiến của bạn