Chấm dứt hợp đồng lao động

KTNT Ngày 23/3/2016, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn  ký Quyết định số 111/QĐ-KTNT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Viết Thìn, nguyên Phó trưởng văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh.

Quyết định nêu rõ: Chấm dứt Hợp đồng lao động số 140/HĐLĐ-KTNT ngày 14/4/2014 giữa Báo Kinh tế nông thôn và ông Trần Viết Thìn từ ngày 1/4/2016.

Vướng mắc về tài chính đối với ông Thìn sẽ được giải quyết theo Biên bản làm việc  số 01/BB-KTNT ngày 8/10/2015 giữa Báo Kinh tế nông thôn và Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh.

Ông Thìn có trách nhiệm nộp lại các giấy tờ liên quan (Thẻ nhà báo, Giấy chứng nhận, Thẻ hội viên Hội Nhà báo) cho lãnh đạo Văn phòng Đại diện tại Hà Tĩnh.

KTNT

KTNT

Ý kiến của bạn