Đắk Nông được bổ sung 60 tỷ đồng cho vay ưu đãi

KTNT Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 6589/QĐ-NHCS về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng CSXH Đắk Nông được Trung ương cấp thêm 60 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn cho vay năm 2021. Trong đó, chương trình hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được bổ sung mỗi chương trình 20 tỷ đồng; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm mỗi chương trình 10 tỷ đồng.

Trên cơ sở nguồn vốn được bổ sung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo UBND tỉnh, tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021. Các đơn vị trực thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh bám sát quy định để triển khai thực hiện hiệu quả.

 

Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giúp Đắk Nông thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo
Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giúp Đắk Nông thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo.

 

Thời gian qua, thông qua việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng CSXH, nhiều hộ dân, trong đó có các hộ ĐBDTTS ở Đắk Nông không chỉ được trao cơ hội thoát nghèo mà còn làm thay đổi nhận thức trong phát triển kinh tế. Thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế, mang lại hiệu quả tích cực.

 

 

Đông Quân

Ý kiến của bạn