Người đứng đầu địa phương ở Hải Phòng chịu trách nhiệm khi chậm tiến độ tiêm vắc xin

KTNT Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng khi để xảy ra tình trạng chậm tiêm vắc xin phòng Covid-19.

 Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng khi để xảy ra tình trạng chậm tiêm vắc xin phòng Covid-19.Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng khi để xảy ra tình trạng chậm tiêm vắc xin phòng Covid-19.

 
UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 
Theo đó, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND các quận, huyện coi công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận vắc xin ngay sau khi được phân bổ và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.
 
Đồng thời, tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 và triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.
 
Các đơn vị lập kế hoạch, huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham gia tiêm chủng; chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng.
 
UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh quận, huyện nào để xảy ra tình trạng chậm tiêm thì Sở Y tế sẽ chủ động điều chuyến vaccine cho địa phương khác có tiến độ tiêm chủng nhanh hơn. Trong trường hợp đó, Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố.
 
Được biết, hiện nay TP. Hải Phòng đã tiến hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được trên 1.300.000 mũi tiêm (trong đó: mũi 1 đạt gần 950.000 mũi; mũi 2 đạt trên 386.000 mũi).
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn