PC Đắk Nông nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa

KTNT Với sự nỗ lực của Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) trong việc đầu tư các dự án cấp điện, đến nay lưới điện tỉnh Đắk Nông đã được phát triển, mở rộng, cung cấp điện 100% huyện, phường, thị trấn và thành phố.

Tỉ lệ số hộ dân có điện đạt 97,5%, 724/724 thôn buôn có điện chiếm tỉ lệ 100%.

Để đạt được kết quả đó, PC Đắk Nông đã triển khai hoàn thành nhiều dự án và công trình cấp điện; đồng thời chủ động phối hợp cùng địa phương triển khai đề án (Đề án 2081) cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, giai đoạn 2014-2020, tỉnh Đắk Nông được đầu tư Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông với tổng vốn đầu tư 711,04 tỷ đồng, tổng số hộ được cấp điện 14.525 hộ, trong đó giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư 192,7 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện cho 5.804 hộ và ở giai đoạn 2, dự kiến Đắk Nông sẽ có thêm 8.721 hộ được cấp điện. Những hộ được cấp điện lưới quốc gia trong giai đoạn này ưu tiên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh.

 

PC Đắk Nông vượt khó đưa các dự án cấp điện về nông thôn vùng sâu, vùng xa.
PC Đắk Nông vượt khó đưa các dự án cấp điện về nông thôn vùng sâu, vùng xa.

 

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định sự “thay da đổi thịt” của nông thôn Đắk Nông trong những năm qua. Dòng điện đã tạo nên những kết quả quan trọng, thêm động lực cho địa phương bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, mang đến sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều năm qua, PC Đắk Nông đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đầu tư lưới điện để các xã phấn đấu đạt Tiêu chí số 4 về điện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng điện năng các khu vực nông thôn, PC Đắk Nông đã thực hiện khảo sát hiện trạng hệ thống lưới điện theo cơ sở thực tế và triển khai đầu tư xây dựng mới, thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp nhiều trạm biến áp, thay mới hệ thống đường dây cũ và hệ thống đo đếm, chống quá tải các khu vực thôn, bon trên địa bàn toàn tỉnh.

Chỉ tính riêng năm 2019, PC Đắk Nông đã đầu tư xây dựng 75,5km đường dây trung áp, 103,06km đường dây hạ áp và 85 trạm biến áp để hoàn thiện, chống quá tải lưới điện; triển khai các dự án mạch vòng trung áp, lắp đặt hệ thống máy cắt để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với tổng mức đầu tư hơn 82 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện 07 dự án đầu tư xây dựng cải tạo, xây dựng mạch vòng trung áp, xuất tuyến 22, 35kV (22km đường dây trung áp; 47,42km đường dây hạ áp và 57 trạm biến áp với tổng công suất 7.130kVA) thuộc các trạm biến áp 110kV với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào quý III/2020, góp phần hoàn thiện tiêu chí số 4 về xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, PC Đắk Nông tiếp tục thực hiện lồng ghép các dự án cải tạo lưới điện phân phối vay vốn ADB, DEP, KfW… để thực hiện đầu tư cải tạo lưới điện tại các xã nông thôn để đáp ứng tiêu chí số 4. 

Để phát triển hệ thống lưới điện nông thôn, hàng năm, PC Đắk Nông đã huy động nguồn lực để triển khai các dự án, công trình cấp điện đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng năm 2020, Công ty bố trí vốn 145 tỷ đồng từ các nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng nhằm phát triển hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng lưới điện trên địa bàn.

 

Các dự án đầu tư của ngành điện góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở Đắk Nông.
Các dự án đầu tư của ngành điện góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở Đắk Nông.

 

Tại Đắk Nông, việc đầu tư, phát triển hệ thống điện lưới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do các khu vực này có dân cư sinh sống phân bố ở rải rác, nhỏ lẻ không tập trung nên khó khăn khi tính toán lắp đặt đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp, chi phí đầu tư cao, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có đường giao thông. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình lưới điện mới cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải tỏa,… Tuy nhiên với sự nỗ lực của ngành điện và sự hỗ trợ của các sở, ngành, chính quyền địa phương, đến nay PC Đắk Nông đã cung cấp điện lưới quốc gia cho 100% huyện, phường, thị trấn và thành phố; tỉ lệ số hộ dân có điện đạt 97,5%; 100% thôn buôn đã có điện.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc PC Đắk Nông, chia sẻ: “Thời gian qua, PC Đắk Nông đã tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình lưới điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, Công ty căn cứ vào tình hình lưới điện và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng để tiếp tục triển khai các công trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình chống quá tải lưới điện hạ áp nông thôn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố, nhất là trong những tháng cao điểm để người dân sử dụng điện ổn định, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm…

 

Các dự án do PC Đắk Nông triển khai còn thúc đầy kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa ngày càng khởi sắc.
Các dự án do PC Đắk Nông triển góp phần thúc đầy kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa ngày càng phát triển.

 

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành sớm tiêu chí số 4 về điện, PC Đắk Nông đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đầu tư lưới điện để đảm bảo các xã phấn đấu đạt tiêu chí số 4 về điện. Theo đó, ngành điện đã bố trí nguồn vốn 1,95 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021 để đầu tư xây dựng lưới điện tại thôn 2 và thôn 10 xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông với quy mô xây dựng mới 0,8km đường dây 22kV, 2,67km đường dây 0,4kV và 02 trạm biến áp 200kVA.

Giờ đây, lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được củng cố và đảm bảo vận hành an toàn, chất lượng, dịch vụ khách hàng khu vực nông thôn đã được PC Đắk Nông quan tâm đầu tư. Qua đó góp phần tạo nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Bạch Mai

Ý kiến của bạn