Quân đoàn 4: Diễn tập bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên

KTNT Nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên là một nội dung hết sức quan trọng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chấp hành kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã được các cấp phê duyệt, sáng ngày 08 tháng 8 năm 2019 tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), Quân đoàn 4 đã tổ chức diễn tập, bắn chiến đấu cấp Đại đội cho lực lượng dự bị động viên đang huấn luyện tại Trung đoàn 250/Sư đoàn 309.

1.jpg
Thực hành xung phong tiêu diệt địch

 

Theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến các lực lượng tham gia diễn tập đã cơ động lực lượng vào vị trí triển khai đội hình chiến đấu. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trung đoàn các hướng, mũi chiến đấu nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu được phân công, xử lý tốt các tình huống trong chiến đấu, làm chủ trận đánh và lui quân an toàn.

2.jpg
Xạ thủ B41 tiêu diệt mục tiêu

 

3.jpg
Triển khai đội hình xuất phát tiến công

 

Thông qua cuộc diễn tập giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện của lực lượng dự bị động viên, trình độ tổ chức, hiệp đồng tác chiến của các bộ phận; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu trong những năm tiếp theo.

Bùi Lại – Hữu Nhiệm

Ý kiến của bạn