Quảng Ngãi: Gần 300 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi được phân bổ để cho vay năm 2021

KTNT Nguồn vốn cho vay được Trung ương và ngân sách địa phương được UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã bố trí, phân giao để cho vay hỗ trợ tạo việc làm và các chương trình tín dụng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 với số tiền gần 300 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo và thông tin chia sẽ của ông Trần Duy Cường, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Nguồn vốn cho vay được Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương được UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã bố trí, phân giao để cho vay hỗ trợ tạo việc làm và các chương trình tín dụng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 với số tiền gần 300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương 205 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương 77,5 tỷ đồng.
 
Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

 

Cụ thể, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 77.547 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo; 45 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 40 tỷ đồng; cho vay Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 50 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 50 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 20 tỷ đồng.
 
Như vậy, tổng nguồn vốn được phân bổ năm 2021 để cho vay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trên 282 tỷ đồng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của người dân để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, đặc biệt, hỗ trợ giúp người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 sớm ổn định cuộc sống, khôi phục tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tránh tái nghèo trở lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thành công chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
 
Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực, khẩn trương phối hợp với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, chỉ đạo các  thôn, tổ dân phố và Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp bình xét đối tượng đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định và hướng dẫn người dân làm thủ tục, hồ sơ để giải ngân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao trước 30/4/2021, đưa tổng dư nợ cho vay thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đạt gần 4.000 tỷ đồng.
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn