Quảng Ngãi: Người lao động bị ngừng việc đầu tiên được vay vốn từ gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng

KTNT Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Bình Sơn thuộc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức ký kết Hợp đồng tín dụng với người sử dụng lao động để giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Bình Sơn đã tổ chức giải ngân cho Công ty TNHH Đức Long Dung Quất để trả lương ngừng việc cho 45 người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với số tiền 77.175.000 đồng. Cụ thể giải ngân cho vay trả lương bị ngừng việc trong tháng 5/2020 cho 23 lao động với số tiền 39.445.000 đồng và 37.730.000 đồng cho 22 lao động bị ngừng việc trong tháng 6/2020.
 
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Bình Sơn ký kết Hợp đồng tín dụng với người sử dụng lao động để giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Bình Sơn ký kết Hợp đồng tín dụng với người sử dụng lao động để giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

 

Ông Trần Duy Cường, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, chính sách cho vay trả lương ngừng việc đối với người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là chủ trương của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm, tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động, sớm ổn định, khôi phục phát triển hoạt động kinh doanh sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 
Đây là lần đầu tiên Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 
Thời gian đến, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách, tránh tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; đồng thời, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp khó khăn về tài chính, có nhu cầu vay vốn được tiếp cận kịp thời nguồn vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việc giải ngân cho vay chậm nhất đến hết ngày 31/01/2021, với lãi suất vay 0%, thời hạn vay không quá 12 tháng.
 
Được biết, nguồn vốn mà Ngân hàng CSXH triển khai cho vay, nằm trong gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng, từ nguốn tái cấp vốn của NHNN được Chính phủ giao cho NHCSXH triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn