Thông báo thay đổi nhân sự Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ

KTNT Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn vừa đồng ý cho ông Nguyễn Thái Đào nghỉ công tác tại báo và giao nhiệm vụ  cho ông Nguyễn Đình Tú, Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Báo Kinh tế nông thôn tại Cần Thơ từ ngày 1/1/2017.

Quyết định số 582/QĐ-KTNT đồng ý cho ông Nguyễn Thái Đào nghỉ công tác tại báo từ ngày 1/1/2017.

Ngày 26/12/2016, căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, quyền hạn và Đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Thái Đào ngày 22/12/2016, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn ký Quyết định số 582/QĐ-KTNT đồng ý cho ông Nguyễn Thái Đào nghỉ công tác tại báo từ ngày 1/1/2017.

Quyết định số 593/QĐ-KTNT giao nhiệm vụ  cho ông Nguyễn Đình Tú, Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Báo Kinh tế nông thôn tại Cần Thơ từ ngày 1/1/2017

Và ngày 30/12/2016, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn ký Quyết định số 593/QĐ-KTNT giao nhiệm vụ  cho ông Nguyễn Đình Tú, Trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Báo Kinh tế nông thôn tại Cần Thơ từ ngày 1/1/2017.

Kinh tế nông thôn

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn