Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 | 15:1

Tiếp tục triển khai cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

Từ ngày 30/3/2021, hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Theo thông tin của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho biết, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.
 
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo.
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 10 của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, cụ thể: Bỏ mốc thời gian “và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020”. Như vậy, theo quyết định sửa đổi của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2021, hộ thoát nghèo trên toàn quốc nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng tiếp tục được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.
 
Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

 

Được biết, trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi triển khai cho vay chương trình hộ mới thoát nghèo với tổng dư nợ đến nay trên 483 tỷ đồng, với 11.621 hộ còn dư nợ.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top