Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật Quân đoàn 4

KTNT Thực hiện Chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ ngày 19/6 đến ngày 21/6 năm 2019, Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật cùng đoàn công tác của đã tổ chức kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật tại Quân đoàn 4.

Trong 5 năm qua ngành Kỹ thuật Quân đoàn 4 đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện nghiêm Chỉ lệnh, quy định, quy chế của Bộ Quốc phòng và Tổng Cục kỹ thuật, duy trì và bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cũng như nhiệm vụ thường xuyên.

65107119_337790446896841_5919824930987311104_n.jpg
Phương tiện chiến đấu và trang bị kỹ thuật luôn trong tình trạng sẵn sàng cơ động

 

65194333_588184915038483_8740473393293295616_n.jpg
Duy trì nghiêm chế độ bảo quản vũ khí trang bị ở Lữ đoàn Công binh 550, Quân đoàn 4

 

Biên chế cơ bản đủ số lượng, chất lượng, liên tục được đồng bộ, mua sắm, bổ sung. Chú trọng các đơn vị đủ quân, đơn vị binh chủng. Triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung: Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT. Duy trì ổn định và nâng cao hệ sô kỹ thuật các loại VKTB. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 của quân đội về “quản lý, sử dụng bảo quản VKTBKT an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

65219665_2222449504683082_4494204940461277184_n.jpg
Đoàn kiểm tra của Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra tủ súng của Tiểu đoàn Thông tin 26 (Bộ Tham Mưu, Quân đoàn 4)

 

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật ghi nhận đánh giá cao các đơn vị Quân đoàn 4 thời gian qua đã duy trì tốt hệ số kỹ thuật, bảo đảm đúng đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu. Đặc biệt, đã bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và an toàn giao thông quân sự.

 

64601531_879935109034085_8754155565665484800_n.jpg
Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lênh Quân đoàn 4

 

Tuy nhiên Trung tướng Lê Quý Đạm cũng đề nghị quân đoàn tiếp tục duy trì tốt nền nếp công tác kỹ thuật, nhất là xây dựng chính quy ngành và chế độ bảo dưỡng, bảo quản, an toàn... Thực hiện tốt chế độ huấn luyện cơ động xe sẵn sàng chiến đấu; Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành và năng lực xử lý củng cố VKTBKT tại đơn vị đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Tuấn Anh - Lê Cầu

Ý kiến của bạn