TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ cho 63 dự án BĐS

KTNT UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ thướng Chính Phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng. Tất cả dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt.

Trong 63 dự án vướng mắc trên, có 3 dự án đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở. Hai dự án đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

UBND TP. Hồ Chí Minh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho 63 dự án BĐS trên địa bàn thành phố.
UBND TP. Hồ Chí Minh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho 63 dự án BĐS trên địa bàn thành phố.

Về tiến độ thực hiện dự án, có 11 dự án đã được chấp thuận chủ đầu tư. Trong đó, 1 dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; 3 dự án ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 6 dự án chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoải ra, có 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực; 7 dự án có văn bản chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, nhưng chưa được UBND Thành phố công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với 58 dự án (45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư và 6 dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất) chính quyền thành phố kiến nghị nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở, phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện đối với 5 dự án còn lại.

Nhưng dự án có phần đất do Nhà nước quán lý sẽ kiến nghị xử lý theo hai hướng: kiến nghị cho TP. Hồ Chí Minh giao chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện theo đúng quy hoạch đối với quỹ đất có tổng diện tích dưới 1.000m2 do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án; Ngoài ra, cho phép TP thực hiện hoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất với diện tích tương đương, tập trung ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng đối với quỹ đất có tổng diện tích từ 1.000m2 trở lên.

Tấn Thành

Ý kiến của bạn