Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 1 năm 2022 | 21:1

Tuyên Quang bố trí lực lượng công an chính quy ở 128/128 xã, thị trấn

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy tại 116 xã trên địa bàn tỉnh. Như vậy, đến nay, tại 128/128 xã, thị trấn của tỉnh, công an chính quy đã thay thế cho công an xã bán chuyên trách.

Theo đó, mỗi đơn vị xã, thị trấn được bố trí từ 5 đồng chí công an chính quy trở lên. Trước đó, trong năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định tổ chức công an chính quy tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Việc tổ chức công an chính quy tại 100% xã, thị trấn thực hiện theo Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Các đơn vị công an chính quy cấp xã sẽ làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo huyện Na Hang tặng hoa các đồng chí Trưởng Công an xã.

 

Tại huyện Na Hang, tính đến thời điểm hiện tại, 12/12 đơn vị công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang đã được chuyển đổi sang tổ chức chính quy, trong đó tại mỗi địa bàn đều được bố trí từ 05 đồng chí trở lên; 12 chi bộ Công an xã, thị trấn đã được thành lập và 12/12 đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn đã được bầu vào Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Thời gian vừa qua, lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn huyện đã khẳng định được vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho cấp Uỷ, Chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT. Phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; là lực lượng chủ yếu, Nòng cốt triển khai thực hiện các dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và công tác phòng chống dịch Covd-19.

Thời gian tới, công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT, chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top