15 địa phương được hỗ trợ mua vắc xin lở mồm long móng

KTNT Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định hỗ trợ 25.560.236.400 đồng cho 15 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 để mua vắc xin typ 0, A tiêm phòng bệnh lở mồm long móng.

15 địa phương được hỗ trợ gồm: Quảng Ninh 771.915.200 đồng; Lạng Sơn 1.426.800.000 đồng; Cao Bằng 3.229.160.000 đồng; Nghệ An 4.559.200.000 đồng; Quảng Trị 314.880.000 đồng; Thừa Thiên Huế 293.560.000; Quảng Nam 1.486.168.000 đồng; Kon Tum 2.469.000.000 đồng; Đắk Lắk 5.725.240.000 đồng; Đắk Nông 760.861.600 đồng; Lâm Đồng 2.562.286.800 đồng; Bình Phước 715.040.000 đồng; Tây Ninh 145.763.200 đồng; Long An 656.000.000 đồng; Đồng Tháp 453.361.600 đồng.

Thủ tướng yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

PV.

KTNT

Ý kiến của bạn