Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 | 10:0

Cần Thơ huy động, phân bổ hơn 2.260 tỉ đồng xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 205/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 trên địa bàn TP Cần Thơ.

 

Phát triển sản xuất gắn với nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng NTM năm 2022. Trong ảnh: Vùng trồng sầu riêng chuyên canh tại xã NTM nâng cao Tân Thới, huyện Phong Ðiền.

Kế hoạch nhằm rà soát, củng cố, nâng chất 36 xã đạt chuẩn NTM phải đảm bảo đạt theo Bộ Tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Ðồng thời tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao, xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu; tiếp tục rà soát, củng cố, nâng chất 4 huyện đạt chuẩn NTM đảm bảo đạt theo Bộ Tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025.

Ðể đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu đề ra, Chương trình Xây dựng NTM trên địa bàn thành phố năm 2022 tập trung vào các nội dung: tuyên truyền, tập huấn; quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM; phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển các công trình hạ tầng cơ bản cấp xã; cải thiện chất lượng môi trường nông thôn…

Dự kiến tổng vốn huy động (ngân sách địa phương, vốn lồng ghép, vốn tín dụng, cộng đồng đóng góp…) và phân bổ nguồn lực cho xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu năm 2022 trên 2.260 tỉ đồng.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Văn phòng điều phối NTM TP Cần Thơ và các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Mỹ Thanh/Báo Cần Thơ

 

 

Ý kiến bạn đọc
Top