Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024 | 17:3

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 27/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên Cụm kinh tế năm 2024.

Theo đó, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; Hội Làm vườn Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam; Hội Làng nghề Việt Nam.

Anh hùng lao động Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam.

Năm nay 2024, Hiệp hội của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam được phân công là Cụm trưởng, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam là Cụm phó. 

Phát biểu tại Hội nghị, Anh hùng lao động Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, năm 2024 là năm bản lề để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021- 2025, đặc biệt cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động đối với công tác thi đua, khen thưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và người lao động tạo động lực hoàn thành  tốt các  nhiệm vụ chính trị của từng  đơn vị thành viên trong Cụm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH  chung của cả nước.

Xây dựng và tổ chức triển khai tốt các nội dung thi đua cụ thể  của Cụm nhằm hưởng ứng và góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào Thi đua do Chính phủ, các cuộc vận động của UBTWMTTQ Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương phát động trong năm 2024. Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi  và tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó, hợp tác, phối hợp hiệu quả giữa các thành viên trong Cụm. 

Ông Quảng cho biết biết thêm, trên cơ sở Kế hoạch thi đua – khen thưởng chung của Cụm đã thống nhất, các đơn vị thành viên trong Cụm căn cứ điều kiện thực tế của mình để xây dựng và triển khai các nội dung, chuyên đề thi đua cụ thể, gắn với nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch thi đua chung của Cụm.  

Ngoài ra, Cụm sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá các nội dung thi đua, kịp thời phát hiện, tổng kết và phổ biến các mô hình tốt, chia sẻ các kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai Kế hoạch thi đua ở các các đơn vị thành viên trong Cụm để tham khảo, học tập lẫn nhau. Bình xét, biểu dương và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch thi đua năm 2024 của Cụm.

Đánh giá cao kế hoạch của Cụm kinh tế, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Vì vậy, các tổ chức thành viên Cụm thi đua cần vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ thành viên, hội viên, lắng nghe khó khăn, vướng mắc để đưa ra những giải pháp, kiến nghị kịp thời giúp ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh, xã hội; đồng thời vận động thành viên của các tổ chức Hội nỗ lực, sáng tạo, bứt phá trong công tác thi đua lập thành tích để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đồng tình với những nội dung trong kế hoạch thi đua của Cụm năm 2024, ông Vũ Văn Tiến mong muốn, các tổ chức thành viên Cụm thi đua tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục có những chương trình, hoạt động giao lưu cụ thể và thiết thực hơn, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, các đơn vị thành viên trong Cụm kinh tế đã phát biểu đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo kế hoạch hoạt động Cụm năm 2024 và nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ông Phan Huy Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Đưa ra ý kiến góp ý cho kế hoạch triển khai của Cụm năm 2024, ông Phan Huy Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam cho rằng, Cụm cần gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực hoạt động; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Các thành viên Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Song song với đó, cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; có cách làm sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí đã ký kết giao ước thi đua.

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong Cụm kinh tế đã thống nhất ký giao ước thi đua năm 2024.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top