Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023 | 16:4

Hà Tĩnh thu ngân sách năm 2023 ước đạt 17.400 tỷ đồng

Năm 2023, mặc dù gặp một số khó khăn thách thức nhưng kinh tế xã hội của Hà Tĩnh, đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đây là động lực để cả hệ thống chính trị tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Ngày 6/12, HĐND Hà Tĩnh khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp cuối năm) để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Kỳ họp HĐND Hà Tĩnh lần thứ 17, khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8/12

Báo cáo của UBND Hà Tĩnh về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển năm 2024 đã khẳng định: Trong năm 2023, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Có 26 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 8,05%; Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8%; Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt hơn 50.200 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 ước đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán và bằng 97% so với năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.300 tỷ đồng, đạt 104% dự toán, bằng 95% cùng kỳ (thu tiền đất đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111% dự toán, bằng 64% cùng kỳ; thu thuế phí ước đạt gần 6.300 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, bằng 112% cùng kỳ); thu xuất nhập khẩu ước đạt 9.100 tỷ đồng, đạt 83% dự toán, bằng 98% cùng kỳ.

Nguyên nhân, tổng thu ngân sách chưa đạt dự toán chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản phục hồi chậm. Ngoài ra, một phần do tuyến Quốc lộ 8 phía nước bạn Lào bị sạt lở nghiêm trọng từ đầu tháng 8/2023 đã ảnh hưởng rất lớn đến thu xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Năm 2024, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.500 tỷ đồng. Để hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động, quyết liệt, linh hoạt thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đồng bộ các chính sách phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trong từng ngành, lĩnh vực, tạo bứt phá mới để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top