Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 | 21:9

Hải Phòng đẩy nhanh đầu tư xây dựng công viên giai đoạn 2021-2025

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam thực địa kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án thành phần thuộc Chương trình đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025 TP. Hải Phòng đầu tư bổ sung 62 công viên vườn hoa cho khu vực 7 quận, trong đó, đã hoàn thành 9 công viên, vườn hoa; số công viên, vườn hoa còn lại đang được tập trung triển khai từ nay đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam thực địa kiểm tra Dự án vườn hoa Miếu An Đà, quận Ngô Quyền.

Tính đến ngày 26/2, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành thẩm định chủ trương đầu tư cho 23 dự án. UBND TP. Hải Phòng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 20 dự án.

UBND các quận đã tổ chức lập xong Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 13 dự án. Sở Xây dựng đã thẩm định xong 12 Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tạm dừng thẩm định cho 1 dự án do thiếu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Hiện nay, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; bổ sung kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ các dự án công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn thành phố, nếu không phù hợp về vị trí, công năng sử dụng thì phải báo cáo thành phố xem xét điều chỉnh. Nếu lựa chọn sang vị trí mới phải đảm bảo đủ các điều kiện và đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với các địa phương khẩn trương giải quyết các vướng mắc về đất đai; quy hoạch. Yêu cầu các Sở kiểm tra thực tế, báo cáo tham mưu cho thành phố trước ngày 8/3.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top