Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022 | 10:55

Huyện Đăk Hà vượt chỉ tiêu trồng rừng

Với sự nỗ lực của các đơn vị, ngành, chính quyền địa phương cơ sở và người dân, trong năm 2022, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã tổ chức trồng mới diện tích rừng vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2022, huyện Đăk Hà được UBND tỉnh Kon Tum giao trồng mới 298ha rừng. Ngay từ đầu năm, các đơn vị, ngành của huyện gồm Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo trồng rừng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai các nội dung liên quan để tiến hành trồng rừng một cách đồng bộ, đúng quy trình kỹ thuật và hiệu quả.

Qua công tác phối hợp kiểm tra, rà soát ngoài thực địa, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương các xã các giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, triển khai công tác tuyên truyền để người dân đăng kí tham gia trồng rừng, xác định diện tích trồng rừng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí trồng và chăm sóc. Các nội dung triển khai trồng rừng được các đơn vị, chính quyền địa phương phối hợp triển khai chặt chẽ nhằm thực hiện đúng tiến độ, mùa vụ.

Nhiều tín hiệu tích cực trong công tác trồng rừng ở huyện Đăk Hà

Nhiều tín hiệu tích cực trong công tác trồng rừng ở huyện Đăk Hà

Năm 2022, huyện Đăk Hà triển khai hỗ trợ trồng mới được 450ha rừng, trên địa bàn 7 xã (Đăk Pxi, Đăk Long, Đăk Hring, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọk Wang, Ngọk Réo) với sự tham gia của các hộ gia đình, cá nhân có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao hoặc được thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã sử dụng ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp.

Nhờ thực hiện tốt việc triển khai công tác trồng rừng trong năm 2022, kết thúc mùa vụ, toàn huyện Đăk Hà đã trồng mới được 513,07ha, vượt 215ha so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và vượt 63ha so với mục tiêu của UBND huyện đề ra. Trong số diện tích rừng mới trồng, có 42,5ha là của người dân địa phương tự đầu tư kinh phí để trồng và được hỗ trợ kinh phí trồng từ nguồn xã hội hóa.

 

Minh Cường
Ý kiến bạn đọc
 • Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Từ đầu năm 2023 đến nay, cả 3 trụ cột tăng trưởng (giải ngân vốn đầu tư công, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy xuất khẩu) đều đạt kết quả tốt hơn năm trước dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và rất khó đoán định.

 • Nhiệm vụ xuyên suốt

  Nhiệm vụ xuyên suốt

  Hiểu rõ vai trò đặc biệt của giáo dục và đào tạo trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, 78 năm trước, ngay sau khi Tuyên ngôn độc lập – tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/1945), dù bận rộn với bao công việc của một Nhà nước công nông non trẻ nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu vẫn dành thời gian viết thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9 năm 1945.

 • Bài học Đồng thuận Ý Đảng - Lòng Dân

  Bài học Đồng thuận Ý Đảng - Lòng Dân

  Chúng ta đang trong những ngày kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công – sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử dân tộc.

Top