Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023 | 14:24

Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong những năm qua, công tác giàm nghèo bền vững tại Lâm Đông đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo sinh kế để hỗ trợ người nghèo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 24/2021/NQ ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Quyết định số 382 và Quyết định 2417 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Chăm sóc y tế cho đồng bào DTTS tại tỉnh Lâm Đồng

Chăm sóc y tế cho đồng bào DTTS tại tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch cũng xác định các chỉ tiêu cụ thể: Tỷ lệ nghèo đa chiều (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) giảm từ 1,0 - 1,5% (tương ứng giảm từ 3.415 - 5.125 hộ). Trong đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,5 - 3% (tương ứng giảm từ 2.014 - 2.416 hộ). Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trong hững năm qua, công tác giảm nghèo bền vững tại Lâm Đồng đã được quan tâm, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó là sự chung tay, vào cuộc của các ngành, đơn vị, địa phương. Từ đó tạo nên sự đồng bộ trong việc triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo.

 

Xuân Hạnh
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top