Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023 | 17:35

Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho thanh niên

Ngày 17/11, tại Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra Hội thảo “Thanh niên với văn hóa sở hữu trí tuệ trong phát triển nền kinh tế số” năm 2023, với mục tiêu phổ biến và nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ (SHTT) nhằm khuyến khích tạo ra tài sản trí tuệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo dựng văn hóa SHTT.

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo do Đoàn thanh niên 5 của bộ gồm: Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đoàn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Đoàn Bộ Công thương; Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức thực hiện. Thông qua hội thảo, Đoàn thanh niên 5 bộ mong muốn tạo diễn đàn, sân chơi và nơi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đoàn cũng như các hoạt động chuyên môn của các Bộ, ngành thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, từng bước tạo các hoạt động đoàn chung theo các cụm, đưa ra cách thức hoạt động đoàn sáng tạo nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của Đoàn thanh niên 5 bộ năm 2023, nhằm tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; tạo lập diễn đàn để đoàn viên, thanh niên tiếp cận, hình thành “văn hóa sở hữu trí tuệ”; thúc đẩy sự hợp tác, gắn kết trong phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh niên, gắn hoạt động Đoàn với công tác chuyên môn. Từ đó, nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội thảo ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN cho biết, văn hóa sở hữu trí tuệ không phải là một vấn đề mới, nhưng là một vấn đề cốt lõi trong nỗ lực phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Giá trị của văn hóa sở hữu trí tuệ không chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp hay tổ chức mà còn là cơ sở cho sự phát triển kinh tế toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đối số hiện nay. Với sự năng động và sáng tạo của thanh niên, chúng ta kỳ vọng sớm hình thành một văn hóa sở hữu trí tuệ, một không gian mà những người trẻ không chỉ là tác giả ý tưởng mà còn là những người tiên phong bảo vệ cho sự sáng tạo và phát triển bền vững.

Hội thảo “Thanh niên với văn hóa sở hữu trí tuệ trong phát triển nền kinh tế số” được Đoàn thanh niên 5 bộ đồng tổ chức với mong muốn chia sẻ với các đồng chí về giá trị của văn hóa sở hữu trí tuệ, cách văn hóa SHTT đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. Mong rằng những thông tin có được từ hội thảo sẽ giúp ích cho chính các đồng chí đoàn viên thanh niên tại đây để áp dụng một cách hợp lý, chủ động trong công việc và cuộc sống, ông Bách nhấn mạnh.

Tại hội thảo các đại biểu đã được thông tin về các chuyên đề: Thanh niên với Bảo hộ bản quyền thúc đẩy hoạt động sáng tạo nội dung số trên không gian mạng (Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); bảo hộ quyền đối với giống cây trồng - hoạt động thúc đẩy sáng tạo nghiên cứu và chọn tạo giống trong phát triển nền kinh tế số (Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT); sở hữu công nghiệp trong nền kinh tế số (Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ); Thanh niên chung tay đấu tranh, phòng, chống vi phạm về SHTT trong nền kinh tế số (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương).

Đoàn thanh niên 5 Bộ cũng đã ký thỏa thuận hợp tác.

Trong chương trình hội thảo, Đoàn thanh niên 5 Bộ cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường giáo dục thanh niên về các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, khuyến khích thanh niên tham gia các chương trình, hoạt động tại các địa điểm văn hoá.

Triển khai các hoạt động tình nguyện, thúc đẩy an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng, địa phương trên cả nước. Phát động các phong trào, tổ chức hoạt động nhằm rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên. Chú trọng triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo và các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top