Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2023 | 21:11

Nghệ An công nhận đô thị Cây Chanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công nhận đô thị Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đô thị Cây Chanh có diện tích 360 ha, quy mô dân số là 9.400 người.

Việc công nhận đô thị Cây Chanh đạt tiêu chuẩn loại V sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và toàn quốc nói chung theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Là cơ hội để đô thị Cây Chanh phát triển về mọi lĩnh vực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Một góc khu đô thị mới Cây Chanh tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn

Giai đoạn 2020 - 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đô thị Cây Chanh bình quân hàng năm là 7,9%; cơ cấu tỷ trọng các ngành kinh tế là: dịch vụ - thương mại chiếm 31,22%, công nghiệp - xây dựng chiếm 33,96%, nông - lâm - thủy sản sẽ giảm xuống còn 34,82%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/năm.

Năm 2011, thị trấn Cây Chanh được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh. Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, khu đô thị mới Cây Chanh có diện tích quy hoạch hơn 9,1 ha, quy mô dân số khoảng 1.500 người.

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
Top