Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023 | 19:4

Sửa đổi quy định về PCCC để bảo đảm thống nhất, giảm tối đa chi phí không cần thiết

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 475/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Tiếp tục tổng kiểm tra về công tác PCCC, nhất là đối với chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng

Tho đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) thời gian qua, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường an ninh, an toàn, sự bình yên cho cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCCC và CNCH còn tồn tại, hạn chế, yếu kém cần khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để tập trung khắc phục, cụ thể là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCCC và CNCH có lúc, có nơi chưa hiệu quả, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC, trật tự xây dựng ở nhiều địa phương chưa nghiêm để xảy ra xây dựng các công trình không tuân thủ quy định pháp luật về PCCC, chây ỳ, không kịp thời khắc phục vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác PCCC và CNCH, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về PCCC, xây dựng, điện lực, kịp thời khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra về công tác PCCC, nhất là đối với chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực xã hội cho việc phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, trong đó tập trung nâng cao năng lực của lực lượng PCCC; củng cố các lực lượng tại khu dân cư, cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch hạ tầng (giao thông, nguồn nước...); xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH…

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng đẩy mạnh việc xây dựng chính sách, pháp luật, hoàn thiện thể chế, hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam; nghiêm cấm "cài cắm" lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách, pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về PCCC không được gây phiền hà, khó khăn, không hợp pháp hóa sai phạm nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nhất là khi "chuyển đổi trạng thái" phải có sự chuyển tiếp để người dân, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, khắc phục.

Nghiêm cấm các hành vi tiêu cực trong công tác PCCC

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và CNCH; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, nhất là Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi quy định về PCCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm thống nhất, giảm tối đa chi phí không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình, quy chế thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên tinh thần công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm các hành vi tiêu cực trong công tác này.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế (trước ngày 31/12/2023).

Chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thanh tra toàn diện hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12/2023).

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, trong đó nghiên cứu bổ sung quy định về sử dụng điện an toàn sau công tơ để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân. Trong thời gian chưa ban hành Luật này, cần có giải pháp trước mắt để giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ do hệ thống, thiết bị điện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm trong cơ sở giáo dục và đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên phù hợp với lứa tuổi.

Kiến nghị ngừng cấp điện đối với công trình vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn PCCC

Vừa qqua, tổ Đại biểu HĐND TP. Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 27) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thạch Thất đã được các đại biểu HĐND TP Hà Nội thông báo về thời gian, nội dung dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tóm tắt của UBND TP về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo của UBND TP về trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 12 của HĐND TP Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri huyện Thạch Thất đã phát biểu bày sự đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả tốt đẹp của thành phố trong năm 2023 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; nhất trí, đồng tình với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND TP; đồng thời đánh giá cao kết quả trả lời kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Thạch Thất cũng đã nêu một số kiến nghị liên quan tới các vấn đề người dân trên địa đang quan tâm như vấn đề môi trường tại Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc; vấn đề quy hoạch liên quan Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu; vấn đề chất lượng nước; xem xét, sớm phê duyệt vị trí đất dịch vụ tại khu vực Đồng Vai, Vai Kê thuộc xã Hạ Bằng; vấn đề về thu gom vận chuyển rác thải; quy hoạch giao thông;… Theo đó, các cử tri mong muốn các đại biểu HĐND TP Hà Nội tổng hợp, trình HĐND TP trong Kỳ họp tới đây, nhằm giải quyết triệt để các vướng mắc, khó khăn tại các địa phương.

Đáng chú ý, có ý kiến của cử tri Trần Đức Thanh – Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất về việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) liên quan đến sử dụng điện trên địa bàn huyện. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, TP phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC, nhất là công tác PCCC tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn Thủ đô.'

Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị TP và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC.

Thực hiện chỉ đạo của TP, huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, trong đó tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác PCCC, nhất là công tác PCCC liên quan sử dụng điện trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND TP tại Chỉ thị số 13 ngày 24/8/2023.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, UBND huyện nhận thấy cần thiết phải chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh điện trên địa bàn huyện thực hiện ngừng cung cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm về trật tự xây dựng (TTXD), vi phạm quy định an toàn PCCC nhằm khắc phục các vi phạm và phòng ngừa các sự cố cháy, nổ đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhân dân.

Tuy nhiên, tại các Văn bản số 4068/BC/TĐĐL ngày 27/5/2016 của Bộ Công Thương có nêu: Không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật xây dựng; tại Văn bản số 220/ĐTĐL-PC ngày 02/3/2023 của Cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương cũng nêu:

Không có quy định về ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm pháp luật PCCC; tại Kết luận số 14/KL-BCA ngày 10/7/2020 của Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC trên địa bàn TP Hà Nội cũng nêu: Việc ngừng, giảm cung cấp điện hiện nay được quy định tại Luật điện lực và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật điện lực cũng không quy định về ngừng cung cấp điện đối với trường hợp vi phạm pháp luật về PCCC. Do đó, việc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh điện ngừng cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm về TTXD, vi phạm quy định an toàn PCCC để phòng ngừa các sự cố cháy, nổ và đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhân dân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để có cơ sở pháp lý yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh điện ngừng cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm TTXD, vi phạm quy định về PCCC trong thời gian tới nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố cháy, nổ liên quan đến điện và đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhân dân. Đề nghị TP kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền bổ sung nội dung trên vào dự thảo Luật điện lực sửa đổi, bổ sung vào các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất, đồng thời khẳng định, tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
 • Hạn, mặn ở Sóc Trăng diễn biến phức tạp

  Hạn, mặn ở Sóc Trăng diễn biến phức tạp

  Những ngày này, tình hình hạn, mặn ở Sóc Trăng diễn biến khá phức tạp khi nồng độ mặn theo sông Hậu xâm nhập sâu khoảng 50km vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đe dọa sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương...

 • Cứu 4 ngư dân Phú Yên trôi dạt trên biển

  Cứu 4 ngư dân Phú Yên trôi dạt trên biển

  Chiều 27/2, nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, 4 ngư dân Phú Yên gặp nạn ngoài khơi đã được một tàu cá của ngư dân Bình Định cứu nạn sau gần 3 giờ trôi dạt trên biển.

 • Bến phà mới ra đảo Cát Bà chính thức hoạt động từ 1/3

  Bến phà mới ra đảo Cát Bà chính thức hoạt động từ 1/3

  Theo kế hoạch, 5h ngày 1/3, chuyến phà đầu tiên của bến phà Đồng Bài (huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) sẽ chính thức đi vào hoạt động thay thế cho bến phà Gót trong việc vận chuyển người dân, du khách ra đảo Cát Bà.

Top