Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2023 | 13:10

Thủ tướng: Phát huy nông nghiệp, dịch vụ và quyết tâm vực dậy công nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục củng cố và phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và quyết tâm vực dậy công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo và tháo gỡ các chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Sáng 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023.

Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong bối cảnh quốc tế, trong nước rất khó khăn, phức tạp, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần; CPI bình quân 8 tháng tăng 3,1%; Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại.

Trong tháng 8, xuất khẩu tăng 7,7% so với tháng 7, nhập khẩu tăng 5,7%; xuất siêu gần 3,82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng xuất khẩu đạt 227,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 207,5 tỷ USD; xuất siêu gần 20,2 tỷ USD; An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; Thị trường lao động phục hồi tốt, cân đối cung cầu lao động được bảo đảm.

Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, là điểm sáng và là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế trong khó khăn. Tổng kim ngạch XK nông sản 8 tháng đạt 33,21 tỷ USD, xuất siêu 6,72 tỷ USD; trong đó XK rau quả đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 59,3% và cao hơn cả năm 2022.

Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng khá cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính chung 8 tháng tăng 10%. Khách quốc tế tháng 8 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 17,2% so tháng 7 và gấp gần 2,5 lần so cùng kỳ; tính chung 8 tháng thu hút được 7,8 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,4 lần so cùng kỳ.

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 297,7 nghìn tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 2,95% về tỷ lệ và tăng 85 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ

Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông, thiệt hại do thiên tai, cháy nổ giảm. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và toàn xã hội; Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín và vị thế quốc tế của VN tiếp tục được củng cố và tăng lên.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn thách thức, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh, bám sát và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu là kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra. Trong đó lưu ý xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó phù hợp, vừa có những giải pháp mang tính đột phá trong ngắn hạn, vừa có giải pháp mang tính căn cơ, dài hạn.

Về quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho SXKD gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, cần được xác định rõ là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2023.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng. 

"Tinh thần đặt ra là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn và thách thức. Kiên quyết không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Kiên quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng cũng cương quyết xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Kiên quyết tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tiếp tục củng cố và phát huy lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và quyết tâm vực dậy công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo và tháo gỡ các chuỗi cung ứng bị đứt gãy", Thủ tướng nêu rõ.

Đặc biệt Thủ tướng yêu cầu tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng.

Về đầu tư cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 CTMTQG; phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, DNNN. Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài; tăng cường hợp tác công tư (PPP); tích cực, chủ động thu hút FDI có chọn lọc, bảo đảm chất lượng; chú trọng chuyển giao công nghệ, liên kết với DN trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Xuất khẩu cần giữ vững, củng cố các thị trường truyền thống và tích cực mở rộng các thị trường mới; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân, DN nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn mới, nhất là tiêu chuẩn xanh; tận dụng cơ hội các FTA đã ký kết; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định, cam kết, liên kết thương mại mới.

Tiêu dùng thì tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức rộng khắp các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng; phát triển mạnh thương mại điện tử; tăng cường kết nối, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu; tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại…

Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hoà với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát và các chính sách khác để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Đặc biệt chú trọng công tác điều phối kinh tế vĩ mô giữa các Bộ: KHĐT, Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có phản ứng chính sách đồng bộ, phù hợp, kịp thời, hiệu quả cần đặc biệt lưu ý và nghiêm túc rút kinh nghiệm việc này.

Về công tác quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và phải hoàn thành trong năm 2023. Tập trung triển khai Quy hoạch điện VIII; trước hết hoàn thiện, ban hành ngay kế hoạch triển khai thực hiện trong tháng 9/2023.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06; chú trọng phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tăng cường công tác thông tin, truyền thông.

Cùng với đó Thủ tướng đã giao các nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chủ động thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt hoặc báo cáo các quy hoạch theo thẩm quyền; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 CTMTQG trên địa bàn.

Cùng với đó chú trọng giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên, vật liệu san lấp, phục vụ xây dựng các dự án cao tốc qua địa bàn; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho SXKD theo thẩm quyền.

Chủ động có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bằng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm, thay thế kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và các vi phạm pháp luật.

Theo VOV.VN

 

Ý kiến bạn đọc
 • Nhân lên Niềm tin

  Nhân lên Niềm tin

  Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc chiều 29 tháng 6 sau hai đợt họp với 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

 • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

Top