Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024 | 16:11

Thủ tướng: Tập trung đẩy mạnh đầu tư, sản xuất ngay những tháng đầu năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này tại Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không say sưa, thỏa mãn, chủ quan với những thành tựu, kết quả đã đạt được - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty phân tích, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thời gian tới. Đặc biệt, các đại biểu rà soát sự cần thiết hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và pháp luật liên quan để các tập đoàn, tổng công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng 19 tập đoàn, tổng công ty trong thời gian qua, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2023.

Trên tinh thần không say sưa với thắng lợi, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ những hạnh chế, yếu kém như: còn vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách; đầu tư cho phát triển còn hạn chế; đóng góp cho tăng trưởng GDP chưa tương xứng tài sản, tài chính nắm giữ; hiệu quả đầu tư kinh doanh chưa cao…

Hạn chế đó do tính tích cực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của một số lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty chưa được phát huy mạnh mẽ; vướng mắc pháp lý, nhất là về đất đai, đầu tư công, các vấn đề phân cấp, phân quyền chưa xử lý kịp thời; chính sách đối với cán bộ làm doanh nghiệp, quản lý vốn còn bất cập, chưa phù hợp tình hình thực tế; hệ thống quản lý doanh nghiệp chưa thực sự phù hợp kinh tế thị trường, còn nhiều tầng nấc, khâu trung gian gây ách tắc, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện, rút kinh nghiệm; vẫn bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19…

Phân tích tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2024 cao hơn năm 2023. Trong khi dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn. 

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty phải nắm chắc tình hình và quán triệt, bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”; các doanh nghiệp Nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý để khơi thông vướng mắc, tạo khung pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động, với tinh thần phân cấp, phần quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cấp dưới, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; cắt giảm các thủ tục hành chính và phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu.

Tập trung cho đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho 3 đột phá chiến lược của Đảng, Nhà nước là hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; làm mới 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; bổ sung các động lực mới là phát triển xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ; tái cấu trúc lại các tập đoàn, tổng công ty, trong đó, tập trung tái cấu trúc về quản trị, tái cấu trúc về tài chính, tái cấu trúc về nguyên liệu đầu vào và các ngành nghề theo xu hướng phát triển.

Thủ tướng yêu cầu phát huy truyền thống, bản lĩnh, tự tin, tạo khí thế mới, động lực mới, tạo ra thắng lợi mới; tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và tư tưởng trông chờ, ỉ lại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động năm sau cao hơn năm trước; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Các bộ, ngành và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan doanh nghiệp, trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của các tập đoàn, tổng công ty

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực phân công theo dõi, chỉ đạo; Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động bám sát tình hình, tham mưu để xử lý kịp thời các vấn đề liên quan để các Tập đoàn, Tổng công ty phát triển.

"Các tập đoàn, tổng công ty đặc biệt chú ý bảo đảm các cân đối lớn về điện, than, dầu khí, xăng dầu, cung ứng các sản phẩm là nguyên liệu cho các ngành sản xuất và cho an ninh quốc phòng, vận tải hàng khách, hàng hóa, các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp. Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty phải nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu hiệu quả kinh doanh, đầu tư, đóng góp ngân sách, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng năm 2024 phải hiệu quả cao hơn năm 2023", Thủ tướng cho biết.

 

Theo vov.vn
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top