Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023  
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023 | 13:52

Tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Sáng ngày 25/9, tại Trung tâm hội nghị 25B, đường Quang Trung, TP Thanh Hóa, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội HND tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng với sự nổ lực cố gắng của cả hệ thống Hội viên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội X đề ra.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 97 chi HND nghề nghiệp với 3.220 hội viên tham gia, 881 tổ HND nghề nghiệp với 14.285 hội viên. Toàn tỉnh đã kết nạp được 51.119 hội viên, đạt 103% chỉ tiêu, xây dựng được gần 26 tỷ đồng quỹ hội, trực tiếp và phối hợp mở 467 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 39.719 lượt hội viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội HND tỉnh Thanh Hoá

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2018 - 2023 các cấp HND trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động phong trào nông dân, công tác hội và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Trần Bình Quân, Chủ tịch HND tỉnh khai mạc Đại hội

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến mọi lĩnh vực trong đời sống của hội viên nông dân. Mỗi năm có gần 400.000 hộ đăng ký. Năm 2022, có 229.289 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, các hộ SXKD giỏi không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên.

Ông Nguyễn Hữu Đồng, Phó Chủ tịch HND tỉnh báo cáo tóm tắt trước Đại hội

Những năm qua, các cấp hội đã vận động tương trợ giúp đỡ về tiền, lương thực, thực phẩm, hàng hoá, cây, con giống trị giá 186 tỷ 178 triệu đồng và 239.125 ngày công lao động, trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ 20.082 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. HND tỉnh đã ban hành nghị quyết về tham gia, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương HND Việt Nam, Lương Quốc Đoàn, tham dự Đại hội HND tỉnh Thanh Hoá

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành HND tỉnh khóa X cũng đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, nghị quyết của Hội.

 Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng, Tham dự Đại hội HND tỉnh Thanh Hoá

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên. Thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp Hội. Tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của giai cấp nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh và của Hội.

 

Lê Thức – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
 • Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  1 . Trong hơn 20 năm gần đây, cộng đồng quốc tế luôn vinh danh, nêu gương Việt Nam trong hành trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xem cách làm của Việt Nam là bài học kinh nghiệm cho các quốc gia khác.

 • Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Ngay đầu tuần làm việc thứ ba (6-10/11) đợt một Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ Tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực.

 • Nhiều đòn bẩy tạo bứt phá được đề xuất

  Nhiều đòn bẩy tạo bứt phá được đề xuất

  Trong 10 ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dành được sự quan tâm đặc biệt của cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội, đồng thời để lại nhiều ấn tượng về hành trình đổi mới trong hoạt động của Quốc hội cũng như khẳng định vị trí là cơ quan Nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân.

Top