Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023  
Thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022 | 21:16

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, hướng đến mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới.

Ngày 9/11, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức buổi Tọa đàm “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, với mục đích tạo dựng một môi trường làm việc trong các cơ quan báo chí: tích cực, năng động và sáng tạo, xây dựng lề lối, nền nếp làm việc khoa học, trật tự, kỷ cương, phong cách ứng xử thân thiện và cởi mở, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí, người làm báo; đồng thời, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, hướng đến mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới.

Để phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất; thông qua buổi Tọa đàm hôm nay, đã có những đánh giá nghiêm túc, khách quan về hoạt động báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh hiện nay; những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với việc xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa; xác định những giải pháp cụ thể về xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa theo các tiêu chí quy định của Hội Nhà báo Việt Nam. Qua đó, huy động sự tham gia đông đảo, trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí và người làm báo đối với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo”.

Xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại

Tham luận tại buổi Tọa đàm, Nhà báo Nguyễn Kim Sơn, Phó GĐ Đài PTTH Quảng Nam chia sẻ: Tính chuyên nghiệp, đòi hỏi nhà báo và cơ quan báo chí trên cơ sở có tri thức văn hóa rộng, có kiến thức chuyên ngành sâu, có kĩ năng nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ mới và có đạo đức nghề nghiệp. Một cơ quan báo chí chuyên nghiệp, cần giải quyết một số vấn đề cơ bản: Lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí chuyên nghiệp; Tổ chức hoạt động cơ quan báo chí chuyên nghiệp; Xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp và đào tạo báo chí một cách chuyên nghiệp.

Ký giao ước tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Ký giao ước tổ chức phong trào thi đua Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Việc kiểm soát, kiểm duyệt nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình được tổ chức chặt chẽ, khoa học, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót có thể xẩy ra trên sóng. Mỗi một trưởng phòng đều là thành viên của ban biên tập. Các trưởng, phó phòng đều tham gia vào tổ kiểm duyệt chương trình và tự chịu trách nhiệm kiểm duyệt các chương trình, chuyên mục do đơn vị mình sản xuất trước khi biên tập viên lập list phát sóng. Tại khâu cuối cùng, trước khi các bản tin, chương trình chuyển ổ phát sóng, các thành viên của Tổ kiểm duyệt rà soát từng câu chữ, khuôn hình, hậu kỳ, kỹ xảo… nhằm đảm các chương trình lên sóng “sạch sẽ, hoàn hảo” nhất.

Tính hiện đại của báo chí đòi hỏi trên các mặt: công nghệ - kĩ thuật làm báo và phong cách nhà báo, phong cách người quản lý báo chí. Trong giai đoạn hiện nay, và xu hướng trong tương lai yêu cầu những người làm PTTH của Đài cần phải cập nhật, bắt kịp và làm chủ được các thiết bị, công nghệ và phương thức làm báo hiện đại, phương pháp tổ chức, quy trình tác nghiệp… Theo đó, phong cách tác nghiệp và những người làm công tác quản lý đòi hỏi cả tri thức hiện đại về nghề, các kĩ năng thao tác, sử dụng và làm chủ công nghệ, yêu cầu của một cơ quan báo chí - truyền thông đa phương tiện.

Nhà báo Nguyễn Kim Sơn đề nghị: Cần tiếp tục quán triệt mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển, những giá trị cốt lõi của tỉnh nhà cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng Quảng Nam thành một tỉnh khá của cả nước.

Đài tiếp tục đẩy mạnh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, minh bạch, phản ánh và tìm ra những khó khăn, vướng mắc, giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đặt ra; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, người tốt, việc tốt để nhân dân có niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tập trung tuyên truyền về 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh.

Đội ngũ những người làm báo của Đài không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, thông tin chính xác, khách quan, chân thực, kịp thời, có trách nhiệm, trong mỗi tác phẩm báo chí.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, góp phần xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới vào hoạt động báo chí-truyền thông, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội.

Xây dựng ứng xử văn hóa và quy định đạo đức nghề nghiệp

Phát biểu tham luận tại Tọa đàm, nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, Phó TBT Báo Quảng Nam chia sẽ: Xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử văn hóa, liên quan mật thiết với việc thực hiện quy định đạo đức cán bộ, đạo đức nghề nghiệp. Báo Quảng Nam đã ban hành Quy định tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đạo đức nghề nghiệp, trong đó bao chứa  nhiều nội dung của Luật Báo chí, Luật viên chức, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, Quy định sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…

Đáng chú ý là trong quy định này có nêu các nội dung tiêu chuẩn đạo đức đặc thù trong các mối quan hệ công tác của cán bộ Báo Quảng Nam. Như về quan hệ đối với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, địa phương, doanh nghiệp: Tuyệt đối giữ chuẩn mực trong giao tiếp, thể hiện rõ tác phong ngay ngắn, chỉn chu, đạo đức trong sáng của người làm báo, không ba hoa, xu nịnh hoặc nhờ cậy dựa dẫm nhằm thu vén lợi ích riêng, làm ảnh hưởng tiêu cực thương hiệu, uy tín của Báo Quảng Nam. Trong tác nghiệp phỏng vấn, hội thoại với lãnh đạo đảng, chính quyền đảm bảo minh bạch, thẳng thắn nhưng chân tình. Trong sinh hoạt đời thường, có dịp gặp gỡ lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, cần thể hiện vai trò “đại sứ văn hóa” của Báo Quảng Nam.

Đối với người cung cấp tin và tiếp công dân, đảm bảo việc bảo vệ tính xác thực của nguồn tin, không được lộ danh tính người cung cấp thông tin khi không có cơ quan chức năng yêu cầu. Sẵn sàng tiếp đón ân cần mọi công dân muốn gặp nhà báo đề đạt nguyện vọng, yêu cầu; riêng việc tiếp công dân đưa đơn khiếu nại tố cáo đều phải tiếp tại phòng tiếp dân của Báo Quảng Nam, xử lý đơn thư đúng theo quy trình pháp luật và quy chế của cơ quan. Trong mọi trường hợp tiếp cận nguồn tin không hứa hẹn “tác động ngoài luồng” để đăng bài và nhận cảm ơn bằng vật chất.

Đối với đồng nghiệp nhà báo ngoài cơ quan, giữ mối quan hệ thân ái, tương trợ nhau trong tác nghiệp.Tuy nhiên, không được gây bè kết cánh “đánh hội đồng” một vụ việc, cá nhân nào nhằm tạo dư luận để thu lợi bất chính.

Đối với cộng tác viên (CTV), chuẩn mực trong giao tiếp, thân ái giúp đỡ việc cộng tác tin bài nhưng không được tự ý chia sẻ nhuận bút khi tham gia biên tập mà không có sự giám sát của tòa soạn; không được lấy tin bài của CTV để biên tập và “gá thêm” tên mình trên tác phẩm báo chí đăng trên Báo Quảng Nam hoặc chia sẻ với báo khác nếu không có sự đồng ý của người viết bài và tòa soạn; đảm bảo xử lý công bằng, minh bạch trong biên tập, sử dụng tác phẩm và chi trả chế độ nhuận bút đối với CTV như phóng viên…

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top