Agribank Thanh Hóa chi 20,5 tỷ xây dựng 6 công trình an sinh xã hội

KTNT Năm 2018, Chi nhánh Agribank Thanh Hóa đã tài trợ 20,5 tỷ đồng để xây dựng 6 công trình an sinh xã hội.

Theo đó, 6 công trình an sinh xã hội được Agribank Thanh Hóa tài trợ để xây dựng gồm các trạm y tế xã và các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non tại các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa. Bên cạnh đó, cán bộ viên chức Agribank Thanh Hóa cũng đã tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo khác, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hằng năm, Agribank Thanh Hóa là đơn vị đi đầu trong việc hưởng ứng và tài trợ cho các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh này, như: Diễn đàn thu hút đầu tư; chương trình nuôi dưỡng tài năng “Nâng cánh ước mơ – Trao học bổng cho học sinh giỏi”; chương trình “Âm vang xứ Thanh”; “Nhà nông đua tài”; “Phụ nữ tài năng”…

 

khánh-thành.jpg
Agirbank Thanh Hóa tổ chức "Lễ khánh thành và bàn giao Trung tâm y tế".

Tính từ năm 2011 đến nay, Agribank Thanh Hóa đã chi hơn 80 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội. Theo số liệu thống kê cho thấy, Agribank Thanh Hóa đã tài trợ để xây dựng 25 công trình an sinh xã hội, gồm: 01 Trung tâm y tế dự phòng; 10 cơ sử giáo dục phổ thông; 63 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo.

Được biết, năm 2018, Agribank Thanh Hóa đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động.

Đến cuối năm 2018, Agribank Thanh Hóa có tổng nguồn vốn huy động 28.200 tỷ đồng, tăng 3.583 tỷ đồng so với năm 2017, tốc độ tăng 15% và đạt 102% kế hoạch. Tổng dư nợ 34.300 tỷ đồng, tăng 4.287 tỷ đồng, tốc độ tăng 14% và đạt 102% kế hoạch. Doanh thu dịch vụ 210 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng, tốc độc tăng 19% và đạt 103% kế hoạch. Thị phần hoạt động chiếm 33% về nguồn vốn và dư nợ. Hoạt động dịch vụ chiếm 40%.

 

05122012_thanh-hoa_a2.jpg
Agribank Thanh Hóa trao nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hàn cảnh khó khăn

Qua hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện “Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Agribank Thanh Hóa” cho thấy: Thông qua hoạt động của mình, Agribank Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trong việc thu hút các nguồn vốn tích lũy trong nền kinh tế, để đầu tư tín dụng, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa, như: Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình nông nghiệp sạch; phát triển các khu công nghiệp, các vùng nguyên liệu; phát triển trang trại, làng nghề truyền thống; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển thủy sản theo Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ….

Vốn tín dụng của Agribank Thanh Hóa đã giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và gần 300 ngàn hộ gia đình phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề, để nâng cao thu nhập trong cuộc sống. Đồng thời, Agribank Thanh Hóa cũng là tổ chức tín dụng đi đầu trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng về khu vực nông thôn và là đơn vị có vai trò chủ lực, chủ đạo trên thị trường tài chính, tiền tệ. Hơn nữa, trong thời gian qua, Agribank Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả chính sách “Tam nông” của Đảng.

Bằng việc sủ dụng nhiều giải pháp tích cực, phù hợp với thực tiễn, nên Agribank Thanh Hóa đã vượt qua được những khó khăn, thách thức, để đưa hoạt động của mình phát triển với tốc độ cao, bền vững, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

 

 

Văn Cương - Xuân Sơn

Ý kiến của bạn