Bà Nguyễn Thị Việt Hà tái cử Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

KTNT Theo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, bà Nguyễn Thị Việt Hà tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội khóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, hội nhập, phát triển”, ngày 22/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Hội LHPN Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
dh3.jpg
 
Tham dự đại hội có 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của trên 300.000 cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh. Đây là những phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực, ngành nghề, các vùng, miền, các lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc, thể hiện sức mạnh đoàn kết và tính liên hiệp hành động trong tổ chức Hội LHPN Việt Nam. 

Nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã đoàn kết, sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, chỉ đạo triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đến nay, 9/10 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ cấp Trung ương,cấp tỉnh đều đạt và vượt. Nổi bật nhất là đã thể hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị em; thực hiện hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ.

Riêng kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ đại biểu nữ toàn tỉnh đạt gần 30%. Nhiều chị em tham gia cấp ủy, đảm nhận các chức danh chủ chốt tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các phong trào do Hội Phụ nữ phát động, tiếp tục tạo sự đột phá về chất lượng, là điểm nhấn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, cán bộ, hội viên phụ nữ đã không quản ngại khó khăn, vận động, tổ chức thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, nhất là “hậu cần tại chỗ” và tham gia tích cực vào tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng. Nhiều chị em không quản hiểm nguy trực tiếp tham gia vào công tác chống dịch tại những vùng tâm dịch, để cùng các lực lượng đưa lại niềm tin, nụ cười và sức khỏe cho nhân dân. 

pn.jpg
Tại Đại hội, lãnh đạo Trung ương Hội và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

 

Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại hội phân tích bối cảnh tình hình mới và xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.

Đó là: Phát huy truyền thống, sức sáng tạo, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, xây dựng gia đình hạnh phúc, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chủ động, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đưa Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Đại hội xây dựng 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản, trong đó phấn đấu đến năm 2026 đạt các chỉ tiêu cơ bản như: Trên 95% phụ nữ được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên và các quy định của địa phương; thành lập mô hình “Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng” tại 100% đơn vị cấp huyện...

Phấn đấu giúp 16.200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững, 92% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 65% lao động nữ được phối hợp đào tạo nghề... Vận động xây dựng 1.250 mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định; 100 THT, 20 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; 700 doanh nghiệp/ hộ kinh doanh nữ; hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp...

100% cơ sở hội tổ chức các hoạt động giúp phụ nữ khuyết tật hoặc phụ nữ bị nhiễm HIV về sinh kế, nâng cao năng lực, xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch; giúp 2.500 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo và vươn lên khá. Tăng 3% tỷ lệ tập hợp hội viên. Phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu 3.240 hội viên, phụ nữ để tổ chức Đảng xem xét kết nạp...

pn7.jpg
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 35 đại biểu ra mắt đại hội.

Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Tĩnh xác định 3 khâu đột phá:

- Xây dựng mô hình “Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu”, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn giá trị văn hóa, hạnh phúc gia đình.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, hướng đến liên kết, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.
 
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và phát triển hội viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, bà Nguyễn Thị Việt Hà tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội khóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn