Bác Hồ với nhân dân Thủ đô Khu giải phóng

KTNT Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào là địa danh cách mạng, bao gồm 11 xã của huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có thời gian dài làm việc tại đây, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở châu Á.

Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào hiện có hơn 100 di tích với các địa danh như: Lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, đình Hồng Thái…, nơi gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, là Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến, là niềm tự hào của mỗi con dân đất Việt.

Tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang để chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước. Người đã chọn xã Tân Trào (Sơn Dương) làm Thủ đô Khu giải phóng, căn cứ địa cách mạng. Tại đây đã diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 như: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng, quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc, ra Quân lệnh số 1; Quốc dân Đại hội họp tại đình Tân Trào, bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng, tức Chính phủ lâm thời do Bác Hồ làm Chủ tịch, quy định Quốc kỳ, Quốc ca.

Cũng trong thời gian này, vận mệnh của dân tộc, của đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu nói bất hủ: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh đến đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành cho được độc lập”. Chiều ngày 16/8/1945, Lễ xuất quân từ Tân Trào mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa, tiến sang Thái Nguyên, tiến về Thủ đô Hà Nội.

Đáp lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Người, nhân dân xã Tân Trào cùng với đồng bào cả nước đã vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, khu căn cứ địa cách mạng mãi ghi dấu những năm tháng Bác Hồ đã ở và làm việc, những ân tình sâu nặng, son sắt của nhân dân các dân tộc Tân Trào - ATK Sơn Dương đối với Bác.

Trải qua qua bao thăng trầm của lịch sử, những địa danh lịch sử tại Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào vẫn vẹn nguyên giá trị. Tân Trào - ATK Sơn Dương sẽ mãi là dòng chảy liên tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm kính yêu vô hạn về Bác Hồ - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến.

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên của Hồ Chí Minh khi Người từ Pắc bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang), ngày 21/5/1945. 

Lán Nà Nưa - nơi đồng chí Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945.

Lá cờ đỏ sao vàng treo trong Quốc dân Đại hội Tân Trào tại đình Tân Trào ngày 16,17/8/1945.

Nhân dân xã Tân Trào lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập qua máy thu thanh.

Bác Hồ trên đường đi công tác qua suối Lê - Minh Thanh năm 1950.

Các cháu thiếu nhi đến thăm Bác tại lán Hang Bòng năm 1951.

Bác Hồ đến thăm đình Tân Trào năm 1961.

Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc xã Tân Trào ngày 20/3/1961.

Hoàng Văn - Hồng Nhung

 

KTNT

Ý kiến của bạn