Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2021 tại Vùng Cảnh sát biển 2

KTNT Trong ngày 24, 25/11/2021, tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Phạm Văn Thái, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phụ trách kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

kiểm-tra-chào-cờ-của-khối-cơ-quan-btl-vùng-csb-2-1.JPG
 Kiểm tra chào cờ của khối cơ quan BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

 

Cùng đi với đoàn còn có Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
 
thiếu-tướng-đỗ-thanh-phong-cục-phó-cục-tuyên-huấn-kiểm-tra-trên-tàu-csb-8002.jpg
 Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong - Cục phó Cục Phó Cục Tuyên Huấn kiểm tra trên tàu CSB.

 

Qua việc kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa BTL Vùng với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn đơn vị, kịp thời  tham mưu, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ. Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn của đơn vị, đề ra nhiều biện pháp, hình thức hoạt động sáng tạo, góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của BTL Vùng. Công tác huấn luyện đã bám chắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
 
thiếu-tướng-phạm-văn-thái-phó-cục-trưởng-cục-quân-huấn-bttm-kiểm-tra-tại-cảng-hải-đoàn-21btl-vùng-csb-2.JPG
Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn BTTM kiểm tra tại cảng hải đoàn 21 BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

 

 

Trong tình hình diễn biến phực tạp của dịch bệnh Covid 19, đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm huấn luyện đúng kế hoạch, thời gian và quân số. Công tác nghiệp vụ pháp luật đã có nhiều đổi mới về phương pháp hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực về bảo vệ chủ quyền, an ninh, duy trì thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn trên biển. Công tác Hậu cần, Kỹ thuật, Tài chính luôn chủ động khắc khó khăn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ và nhiệm vụ thường xuyên, chấp hành nghiêm công tác tài chính, xăng dầu. Bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19, trong toàn BTL Vùng không có trường hợp nhiễm Covid 19.
 
thiếu-tướng-phạm-văn-thái-phó-cục-trưởng-cục-quân-huấnbttm-nhận-xết-kiểm-tra-đối-với-vùng-csb-2.JPG
 Thiếu tướng Phạm Văn Thái - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn BTTM nhận xét kiểm tra đối với Vùng Cảnh sát biển 2.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong xây dựng đơn vị VMTD của BTL Vùng.
 
Thiếu tướng Phạm Văn Thái, thay mặt đoàn kiểm tra yêu cầu BTL Vùng Cảnh sát biển 2 có biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại của đơn vị, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị của đơn vị. Nâng cao chất lượng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển. Chủ  động, khắc phụ khó khăn bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất của đơn vị.
 
 
 

Hồ Hải

Ý kiến của bạn