Bộ Tư lệnh Pháo binh kiểm tra chuyên ngành tại Sư đoàn 9

KTNT Tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, ngày 14-8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Pháo binh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Tư lệnh – Tham Mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra lực lượng pháo binh của Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Sau khi làm việc với chỉ huy sư đoàn 9, các thành viên đoàn công tác tập trung kiểm tra công tác huấn luyện, tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, bảo đảm kỹ thuật và hệ thống  kế hoạch, sổ sách huấn luyện chuyên ngành pháo binh. Kiểm tra thực hành bắn pháo trên sa bàn đối với súng Cối 100 và bắn kẹp nòng đối với súng SPG9.

1.jpg
Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Pháo binh đến kiểm tra tại Sư đoàn 9 – ảnh Lê Quang Tưởng

 

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác cũng tiến hành nắm tình hình đội ngũ cán bộ pháo binh của Sư đoàn và quá trình sử dụng tài liệu biên soạn lịch sử truyền thống ngành; kết quả phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đơn vị.

2.jpg
Các thành viên đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Pháo binh kiểm tra hệ thống kế hoạch, sổ sách chuyên ngành tại Sư đoàn 9 – ảnh Thanh Hùng

 

3.jpg
Lực lượng pháo binh Sư đoàn 9 thực hành bắn súng SPG9 cho đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Pháo binh đánh giá tại thao trường – ảnh Thanh Hùng

 

 Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Pháo binh đánh giá: Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 đã quan tâm chỉ đạo sát xao lực lượng pháo binh của đơn vị. Duy trì nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng cán bộ chuyên ngành pháo binh của Sư đoàn được đào tạo cơ bản, nắm vững kiến thực chuyên ngành vận dụng sát thực tế tình hình đơn vị; Đơn vị bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ vào huấn luyện.

4.jpg
Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Tư lệnh – Tham Mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh chủ trì kết luận kiểm tra tại sở chỉ huy Sư đoàn 9 – ảnh Lê Quang Tưởng

 

Kết quả kiểm tra chuyên ngành trinh sát, thông tin, bắn pháo trên sa bàn và bộ phận thực hành bắn kẹp nòng SPG9 đạt giỏi và an toàn.

Trường Sơn - Lê Cầu

Ý kiến của bạn