Cá nhân có thể bị phạt vi phạm an toàn thực phẩm đến 100 triệu đồng

KTNT Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nghị định số 178/2013/NĐ-CP).

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu; Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến an toàn thực phẩm được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thú y, thủy sản, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, lao động và các lĩnh vực khác thì được xử phạt vi phạm hành chính theo các Nghị định đó. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Công thương lấy ý kiến Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa)

Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn, tước quyền sử dụng Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy có thời hạn, tước quyền sử dụng Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có thời hạn, tước quyền sử dụng Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

Buộc thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật trên cạn chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y trước khi sản xuất, chế biến thực phẩm; Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa vi phạm; Buộc hủy bỏ kết quả kiểm nghiệm được thực hiện từ mẫu thực phẩm bị đánh tráo hoặc giả mạo hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm được cấp sai quy định; Buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Nghị định này quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, tổ chức, theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất của khung tiền phạt theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 5; Khoản 6 Điều 6; Khoản 3 Điều 7; Điểm d và Điểm đ Khoản 5, các điểm b, c và d Khoản 6 Điều 16; Khoản 4 Điều 26 Nghị định này mà vẫn còn thấp hơn 3,5 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm (đối với cá nhân vi phạm) hoặc thấp hơn 07 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm (đối với tổ chức vi phạm) thì mức phạt được áp dụng bằng 3,5 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với cá nhân hoặc 07 lần tổng giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm đối với tổ chức.  Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân; trừ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân...

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của ngành tại địa phương, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định trên và gửi văn bản về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 11 tháng 9 năm 2017 (hoặc qua fax 0422.202.525, địa chỉ email: thangngm@moit.gov.vn) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Hà Nội: Xử phạt hành chính công ty sản xuất cồn chứa methanol độc hại

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội quyết định xử phạt hành chính hơn 70 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi về hành vi sản xuất cồn y tế không có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi đang sản xuất cồn 90 độ và 70 độ. Trên nhãn sản phẩm, ghi công dụng: “Sát trùng, tiệt trùng dụng cụ, dung môi, đốt làm chín thực phẩm". Công ty xuất trình được 2 bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn. Tuy nhiên, 2 văn bản này không còn giá trị và không thay thế cho giấy phép sản xuất, lưu hành.

Cồn chứa Ethanol do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi sản xuất

Sau khi họp bàn với Cục Quản lý Dược và Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế đã xác định sản phẩm cồn 70 độ và 90 độ của Công ty Đại Lợi thuộc nhóm trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, công ty này không có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Qua đó, ngày 8/9, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã quyết định xử phạt hành chính hơn 70 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi và yêu cầu tiêu huỷ hơn 2.800 lít cồn thành phẩm (tương đương 128 triệu đồng).

Theo đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, trên thị trường hiện có rất nhiều loại cồn, riêng cồn y tế, phải có quy định về thành phần methanol và được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành. Cồn y tế có thể có hàm lượng methanol (cồn công nghiệp) nhưng với tỷ lệ rất thấp.

Ngọc Thủy (Tổng hợp)

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn