Các doanh nghiệp tại huyện Cẩm Giàng được hoạt động trở lại

KTNT Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại huyện Cẩm Giàng cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh Hải Dương vừa cho phép các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại từ đầu tháng 3/2021 với yêu cầu phải bảo đảm các điều kiện phòng dịch.

Doanh nghiệp ở huyện Cẩm Giàng được phép đi vào hoạt động từ đầu tháng 3.
Doanh nghiệp ở huyện Cẩm Giàng được phép đi vào hoạt động từ đầu tháng 3 (Ảnh minh họa).

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để trở lại hoạt động từ đầu tháng 3/2021.

Riêng các doanh nghiệp có xuất hiện dịch bệnh thời gian qua, ngoài yêu cầu lập kế hoạch như trên, cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong doanh nghiệp hay từ người lao động của doanh nghiệp.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ tình hình dịch bệnh, nhu cầu hoạt động trở lại của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch theo yêu cầu trên và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch.

Đồng thời, các ngành chức năng và huyện Cẩm Giàng phối hợp tổ chức quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở SXKD hoạt động thuận lợi, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng, chống dịch.

 

 

 

 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn