Cơ hội duy trì và nhân rộng mô hình ban lâm nghiệp cộng đồng

KTNT Ngày 19/12, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Ban vận động thành lập Hội chủ rừng Việt Nam tổ chức “Hội nghị xúc tiến thành lập Hội chủ rừng Việt Nam : Cơ hội duy trì và nhân rộng mô hình ban lâm nghiệp cộng đồng” tại TP. Đà Nẵng.

Đại diện Ban vận động thành lập Hội phát biểu tại hội nghị

Hội nghị là diễn đàn giúp các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận về khó khăn, thách thức và đề xuất cơ hội cải thiện công tác quản lý rừng tại các địa phương hiện nay, đặc biệt đối với các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hội chủ rừng được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết, hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của pháp luật; cầu nối giữa các hội viên, thành viên của hội với các cơ quan nhà nước trong việc đóng góp ý nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách của của Nhà nước đối với chủ rừng, chính sách về quản lý vững bền rừng và đất rừng của các chủ rừng đã được nhà nước giao, cho thuê, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ rừng theo pháp luật hiện hành; thúc đẩy hội nhập quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ theo quy định của pháp luật và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết hoặc công nhận.

Hiện nay, ngoài  21 thành viên, Ban vận động  thành lập Hội đã tiếp nhận thêm 192 đơn của các tổ chức và cá nhân tự nguyện xin gia nhập Hội chủ rừng Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những đánh giá về thực trạng quản lý rừng và nhu cầu của các chủ rừng sau khi được giao rừng, đất lâm nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ. Hội nghị cũng thảo luận về tính phù hợp, khả năng nhân rộng và thể chế hóa mô hình, đồng thời tham gia vào tiến trình thực thi VPA/FLEGT của Ban Lâm nghiệp Cộng đồng, mà PanNature và WWF đang xây dựng, vận hành tại 07 tỉnh dọc miền Trung,

Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp để giới thiệu và tham vấn các bên về ý tưởng thành lập Hội chủ rừng Việt Nam và nội dung dự thảo Điều lệ của Hội. Sáng kiến Hội chủ rừng Việt Nam đang được Ban vận động thành lập Hội chủ rừng Việt Nam thúc đẩy nhằm đảm bảo nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ rừng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành; công tác chuẩn bị cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong tương lai.

                                                                                                                                     Ngọc Lan

KTNT

Ý kiến của bạn