Cục Chính trị Quân khu 7: 70 xuân rạng rỡ anh hùng

KTNT Chiều 19-2, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ kỳ niệm 70 năm Ngày truyền thống (20/2/1946 - 20/2/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đến dự có Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 7Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7. Ngoài ra, còn có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu; cơ quan kiểm tra Đảng ủy Quân khu; các đồng chí Ban Liên lạc Cục Chính trị Miền, Mặt trận 479, 779 và thủ trưởng Cục Chính trị, cơ quan kiểm tra Đảng ủy Quân khu qua các thời kỳ; đại diện thủ trưởng và cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh lân cận, cùng chính quyền địa phương.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 7 biểu dương thành tích Cục Chính trị Quân khu 7 đạt được 70 năm qua.

Đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 7, Đại tá Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, cho biết: Ngày 23-9-1945, quân dân Sài Gòn nhất loạt đứng lên kháng chiến với tinh thần “Thà chết chớ lui”, đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, gây cho quân Pháp những thiệt hại đáng kể. Để có sự thống nhất về chỉ huy và chỉ đạo, ngày 10-12-1945, tại hội nghị quân sự Nam Bộ do Xứ ủy tổ chức (họp ở xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc tỉnh Long An) đã quyết định thành lập Khu 7 - một tổ chức quân sự hành chính do đồng chí Nguyễn Bình làm Khu bộ trưởng, đồng chí Trần Xuân Độ làm Chủ nhiệm Chính trị nội bộ. Ngày 20-2-1946, Khu trưởng Nguyễn Bình triệu tập hội nghị tổ chức các cơ quan trực thuộc khu bộ; quyết nghị chủ trương thành lập Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị thay cho Võ phòng, Văn phòng. Từ đó, theo đề nghị của Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị, Tư lệnh Quân khu đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-TL ngày 14-10-2004 công nhận ngày 20-2 hàng năm là ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 7.

Sinh ra trong bão táp cách mạng, từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng; do nhiệm vụ quân sự từng thời kỳ có sự thay đổi nên tên gọi, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ cơ quan chính trị, cán bộ chính trị cũng thay đổi theo. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu, khoa học, năng động, sáng tạo trong hoạt động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị, góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành kiên định, chủ động sáng tạo, nguyên tắc dân chủ, đoàn kết quyết thắng”.

Ngày 20-2-2016, Cục Chính trị Quân khu 7 đánh dấu chặng đường 70 năm chiến đấu, công tác và xây dựng với những thành tích vẻ vang và rất đỗi tự hào. Trong 70 năm ấy, Cục Chính trị Quân khu đã chứng minh những quan điểm, tư tưởng và nguyên tắc về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Cục Chính trị Quân khu cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ luôn phát huy truyền thống “gian lao mà anh dũng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao cho trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành cũng như trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục Chính trị Quân khu 7 luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định vững vàng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng chính trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu quán triệt sâu sắc, nhất trí cao và thực hiện thắng lợi đường lối, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, Quân khu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu trở thành lực lượng chính trị, đội quân vũ trang cách mạng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp và của dân tộc.

Truyền thống chủ động, sáng tạo của Cục Chính trị Quân khu được thể hiện ngay trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị. Mỗi khi cách mạng chuyển giai đoạn, trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, Cục Chính trị Quân khu và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị luôn nắm vững, phân tích kỹ, đánh giá đúng tình hình quốc tế, trong nước, thực tiễn LLVT Quân khu; làm rõ bản chất chính trị của tình hình và dự kiến sát chiều hướng phát triển, nhất là sự tác động vào bộ đội. Trên cơ sở đó, cán bộ tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị sát, đúng, phù hợp với từng đối tượng, từng chiến trường, bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, phát biểu.

Bên cạnh đó, Cục Chính trị Quân khu 7 luôn kiên định mục tiêu có tính nguyên tắc: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT Quân khu, tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, đề cao vai trò lãnh đạo tập thể của cấp uỷ Đảng, chi bộ, nắm chắc cán bộ, phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân trước tập thể. Đồng thời giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ tập thể, bảo đảm công tác đảng, công tác chính trị có tính đảng, tính giai cấp, tính chiến đấu cao; đúng đường lối, quan điểm của Đảng, sát với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách; có tính quần chúng rộng rãi; có tính kế hoạch, chủ động, sáng tạo, thiết thực và cụ thể.

Trải qua 70 năm chiến đấu, công tác và xây dựng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng cơ quan Cục Chính trị Quân khu 7 đã xây đắp nên truyền thống “Trung thành kiên định, chủ động sáng tạo, nguyên tắc dân chủ, đoàn kết quyết thắng” và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Để có được thành tích vẻ vang đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng cơ quan Cục Chính trị Quân khu đã đoàn kết thống nhất; phát huy dân chủ rộng rãi, đồng thời đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân trong toàn cục.

Nét nổi bật trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Cục Chính trị quân khu là thường xuyên đề cao, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng không chỉ nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân trong LLVT, mà còn xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở từng cấp ủy, chi bộ; tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Quân khu ban hành các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng; tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nhất là ở các đơn vị chủ lực, cơ quan quân sự địa phương, dân quân tự vệ…

Cục Chính trị Quân khu còn hướng dẫn, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... Từ đó, đã góp phần nâng cao chất lượng chính trị của tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức quần chúng, xây dựng LLVT Quân khu 7 ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược trọng yếu, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa… lớn của cả nước.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh: Trong thời gian gần đây, Cục Chính trị Quân khu đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các hội thi báo cáo viên, thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân khu; tổ chức nhiều đợt triển lãm tranh, ảnh để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc... Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, định hướng thông tin qua việc ký kết phối hợp tuyên truyền với các Đài phát thanh - truyền hình của 9 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu 7, qua đó đưa hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đến gần với nhân dân trong các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Đặc biệt, Cục Chính trị Quân khu đang hoàn tất việc ra mắt Báo điện tử Quân khu 7. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, tham gia đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch để bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ nhân dân.

Đại tá Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, đọc diễn văn.

Trước tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những năm tiếp theo có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Do vậy, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu để nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đồng thời đẩy mạnh giáo dục quốc phòng, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc

Nói về vấn đề này, Đại tá Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu, cho biết: Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 tiếp tục tham mưu có hiệu quả, hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, tập trung sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, thành, huyện, quận trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ vững chắc; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về mọi mặt, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

70 năm chiến đấu, công tác và xây dựng, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 7 đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, và nhân dân. Phát huy những thành quả đã đạt được, tích lũy những bài học kinh nghiệm ấy vào thực tiễn hôm nay, cán bộ chiến sĩ Cục Chính trị tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn, kiên quyết thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân khu 7 trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 7 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, cho Cục Chính trị Quân khu 7 .

Tại buổi lễ, Cục Chính trị Quân khu đón thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong buổi Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyên thống, Cục Chính trị Quân khu 7 rất vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, nguyên UVTW Đảng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, UVTW Đảng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị

Trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Chính trị Quân khu 7

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Minh Tuấn - Tuấn Nghĩa

KTNT

Ý kiến của bạn